1. Discover Toyota
  2. Sustainability
Izberite

Trajnost

V središču vsega, kar počnemo.
Toyota je precej več kot podjetje, ki ponuja vsestranske mobilnostne rešitve. Smo državljani sveta in zato nosimo odgovornost do planeta, ki ga želimo svojim otrokom pustiti v boljšem stanju, kot smo ga mi dobili od svojih staršev.

Trajnost pri Toyoti

Trajnost je temelj našega poslovanja. S poslovnimi aktivnostmi prispevamo k trajnosti našega planeta in družbenemu razvoju. Toyota si prizadeva zagotoviti, da so politika, družbene potrebe, tehnološki razvoj in potrebe potrošnikov čim bolj usklajeni. Želimo ustvariti svetlejšo prihodnost in delovati v skladu z našo filozofijo. Nenehna si prizadevamo za doseganje ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov. Predvsem pa želimo  poskrbeti, da nihče ne bo zapostavljen.

Okoljski izziv 2050

Naša dolžnost je ohranjati naravne vire in zniževati svoj ogljični odtis. To počnemo v interesu prihodnjih generacij. Okoljske pobude izvajamo že od šestdesetih let prejšnjega stoletja. Leta 1992 smo ustanovili Toyotino listino o Zemlji, leta 2015 pa smo naše dolgoročne globalne pobude oblikovali kot Toyota Environmental Challenge 2050. Zavezuje nas k zmanjšanju emisij CO2 in doseganju ogljične nevtralnosti naših vozil in našega delovanja do leta 2050. Naša zaveza gre še dlje, saj želimo znižati porabo vode, spodbujati recikliranje ter vzpostavljati družbo v sožitju z naravo.

Naš pristop, ki v središče postavlja človeka.

Vse od ustanovitve družbe Toyota je bila naša glavna vrednota usmerjena v prispevek k družbi na smiseln način in k olajševanju dela. To izhaja iz motivacije ustanovitelja podjetja, ki je z iznajdbo avtomatskih statev olajšal delo svoji materi. Naše delovanje še vedno temelji na filozofiji, ki v središče postavlja človeka. V središču je koncept, da mora tehnologija prispevati k sreči in zdravju ljudi. Zavezani smo spodbujanju in razvoju kakovostnega zaposlovanja, raznolikega in vključujočega delovnega okolja ter izboljšanju družbe s trajnostnimi inovacijami.