1. Discover Toyota
  2. Quality
  3. Producing quality
Izberite

Kakovostna proizvodnja

Kako naše invesitcije v ljudi in njihovo znanje vplivajo na kakovost

Že vrsto let se zavedamo pomena investiranja v ljudi in njihovo znanje. Tudi ta pristop nam omogoča doseganje izjemno visokih standardov kakovosti, ki jih pogosto tudi presežemo. Poleg tega smo zavezani izdelovanju avtomobilov najvišje kakovosti. Pri doseganju teh ciljev nam seveda pomagajo tudi izurjeni in predani zaposleni. Tudi oni so seznanjeni s pomenom kakovosti, zato se redno udeležujejo različnih šolanj, izobraževanj in izpopolnjevanj.

Ta proces se pravzaprav začne že z vajeniško dobo mladih zaposlenih, ki so šele na začetku svoje poklicne poti. Ob vsem tem se trudimo, da izkušnje in znanje prehajajo iz generacije v generacijo, s tem pa se seveda ohranja tudi zavezanost h kakovosti.

Izjemna kakovost Toyota

Toyota si je z leti prislužila sloves izdelovalca izjemno kakovostnih avtomobilov. To smo dosegli s številnimi premišljenimi pristopi, ki vključujejo tudi kontrolo ter zagotavljanje kakovosti, ki sta unikatna za znamko Toyota. Zagotavljanje kakovosti je prisotno na vseh korakih snovanja vozil, predvsem pa je ključnega pomena za znamko Toyota.

Kakovost je možno zaznati pri materialih, v natančnosti in načinu izdelave. Poleg tega v naša vozila vgrajujemo inovativne rešitve in sodobno tehnologijo. Kakovost je naša zaveza kupcem, ki nas nagrajujejo z zadovoljnimi nasmehi. Način, na katerega izdelujemo naša vozila, je utelešen tudi v produkcijskem sistemu Toyota.

Zagotavljanje kakovosti vsakega vozila

Ljudje, ki sestavljajo naša vozila so ponosni, da s svojim znanjem prispevajo k njihovi kakovosti. Med produkcijskim procesom pa mora vsako vozilo opraviti na tisoče kontrolnih točk.

Proces izdelave vozila vključuje številne ljudi, ki v pravilnem vrstnem redu opravljajo številne naloge. Vsakdo je odgovoren, da na svoji postaji zagotavlja maksimalno kakovost. In vse to se kaže v kakovosti vozila, ko v svoji končni podobi zapusti tovarno.

Vztrajamo, da vsako novo vozilo opravi približno 2000 kontrolnih točk. To je naš ponos, ki nam omogoča, da svojim strankam zagotovimo vozila najvišje kakovosti. 

Zagotavljanje kakovosti skozi proces učenja

 

Učenje, izkušnje, prenašanje znanja in tekmovalnost že vrsto generacij ustvarjajo razmere, v katerih nastajajo naši kakovostni izdelki. Koncept zagotavljanja kakovosti se nenehno spreminja, pravzaprav je drugačen pri vsakem novem modelu vozila. Vedno iščemo boljše delovne načine, hkrati pa se prilagajamo okusu in potrebam naših strank.

Učenje o kakovosti je za nas izjemnega pomena, zato se mu posvečamo že v vajeniški dobi naših mladih zaposlenih, ki jim pomagamo pri osvajanju novih spretnosti. Kakovost našega dela in naših izdelkov nam je pomagala tudi do številnih nacionalnih in mednarodnih nagrad.

Kako razvijamo nove sposobnosti za zagotavljanje kakovosti?

Odkrijte več