1. Sisbon
Izberite

Sisbon

Splošno o SISBON

SISBON je informacijski sistem, ki ga je na podlagi Zakona o centralnem kreditnem registru (ZCKR) vzpostavila in z njim upravlja Banka Slovenije z namenom, da omogoči članom sistema SISBON in vključenim dajalcem kreditov, učinkovito upravljanje kreditnih tveganj in preprečuje prezadolženost fizičnih oseb posameznikov. Članom SISBON omogoča izmenjavo in obdelavo podatkov, ki se nanašajo na zadolženost in korektnost pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.

Toyota Tsusho Leasing Slovenija d.o.o. v okviru svoje dejavnosti sklepa pogodbe finančnega leasinga s fizičnimi osebami posamezniki in kot uporabnik in upravljalec zbirk osebnih podatkov fizičnih oseb le-te ustrezno obdeljuje in poroča v sistem SISBON, pri čemer se v SISBON poročajo tudi podatki iz naslova poroštva fizičnih oseb drugim fizičnim ali pravnim osebam.

Pravice posameznika

1)     Pravica do izpisa osebnih podatkov iz sistema SISBON

Fizična oseba posameznik, ki ima sklenjeno vsaj eno pogodbeno obveznosti iz poslov, ki jih opredeljuje 7. člen ZCKR, ima pravico do izpisa osebnih podatkov iz sistema SISBON. Navedeno pravico lahko fizična oseba posameznik uveljavi pri kateremkoli članu sistema SISBON ali neposredno pri Banki Slovenije na način, da izpolni obrazec Zahteva posameznika za izpis osebnih podatkov iz SISBON, ki je na voljo na Toyota Tsusho Leasing Slovenija d.o.o., na spletni strani https://www.toyota.si/, pri kateremkoli članu SISBON in na Banki Slovenije.

V kolikor fizična oseba posameznik odda obrezec Zahteva posameznika za izpis osebnih podatkov iz SISBON pri Toyota Tsusho Leasing Slovenija d.o.o., mora slednji opraviti identifikacijo stranke. Toyota Tsusho Leasing Slovenija d.o.o. v nadaljevanju posreduje izpolnjen obrazec stranke upravljalcu sistema SISBON, Banki Slovenije, katera najkasneje v roku 15 dni od prejema pisne zahteve, pošlje fizični osebi posamezniku izpis z informacijami, podatki in pojasnili.

2)     Pravica posameznika do izpisa osebnih podatkov iz sistema SISBON po tretji osebi

Fizična oseba posameznik lahko pridobi osebne podatke tudi preko druge pooblaščene fizične ali pravne osebe, pri čemer pa mora izpolniti obrazec SISBON Pooblastilo, ki mora biti overjen. Oseba, ki ji je bilo pooblastilo podeljeno pa mora izpolniti obrazec Zahteva za izpis osebnih podatkov z SISBON po tretji osebi s pooblastilom.

Obrazca sta na voljo pri kateremkoli članu SISBON, na spletni strani Banke Slovenije . Zahtevo za izpis osebnih podatkov iz sistema SISBON po tretji osebi s pooblastilom lahko posameznik ali njegov pooblaščenec odda pri kateremkoli članu sistema SISBON ali pri upravljavcu sistema SISBON, Banki Slovenije. Ob oddaji obrazcev je potrebna osebna identifikacija.

3)     Zahteva posameznika za popravek osebnih podatkov v sistemu SISBON

Če fizična oseba posameznik posameznim osebnim podatkom, ki se o njem združujejo in izmenjujejo v sistemu SISBON utemeljeno nasprotuje, lahko odda pisno zahtevo za njihov izbris, spremembo ali popravek pri članu sistema SISBON pri katerem je bil sklenjen eden izmed poslov, ki so opredeljeni v 7. členu ZCKR.

Fizična oseba posameznik poda zahtevo tako, da odda izpolnjen obrazec Zahteva komitenta za popravek osebnih podatkov v SISBON, ki je na voljo na spletni strani Banke Slovenije ali pri članu sistema SISBON. Posameznik lahko odda Zahtevo za popravek osebnih podatkov v SISBON samo pri članu sistema SISBON, ki je upravljavec podatkov, ali pri Banki Slovenije. Oddaja zahtevka za popravek osebnih podatkov v sistemu SISBON po tretji osebi s pooblastilom ni možna. V primeru oddaje zahtevka je potrebna ustrezna identifikacija pri članu sistema SISBON.

Ima pa fizična oseba posameznik možnost, da odda Zahtevo posameznika za popravek osebnih podatkov v SISBON tudi prek spletne aplikacije Moj SISBON, pri čemer mora imeti za potrebe identifikacije nameščeno ustrezno kvalificirano digitalno potrdilo.

Obrazci za uveljavitev pravic

Več informacijo sistemu SISBON, vam je na voljo na spletnem naslovu https://sisbon.si