1. Poravnali svet
Izberite

PORAVNALI SVET

Informacija strankam 0 načinu izvensodnega reševanja sporov

Toyota Tsusho Leasing d.o.o. ima vzpostavljen interni postopek za obravnavo pritožb in ter shemo izvensodnega reševanja sporov s strankami, ki so potrošniki z namenom obravnave pritožb in reklamacij strank v zvezi z opravljeno storitvijo ter zagotavljanja ravni kakovosti svojih storitev.

Uporabljeni izrazi:

Ponudnik je Toyota Tsusho Leasing d.o.o., Brnčičeva ulica 51, 1231 Ljubljana- Črnuče 

Stranka- potrošnik je fizična oseba, ki ne opravlja gospodarske dejavnosti, oziroma oseba, ki uporablja storitve oziroma produkte ponudnika zunaj svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Reklamacija je izraz nezadovoljstva zaradi neizpolnjenih pričakovanj glede opravljene storitve ponudnika v zvezi z opravljanjem  storitve.

Pritožba je akt nezadovoljstva in ugovor na zavrnitev reklamacije, s katero stranka zahteva, da ponudnik v skladu z internimi pravili preveri pravilnost odločitve o zavrnitvi.

Potrošniški kredit je pravni posel, za katerega veljajo dolocbe Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK- 2).

Stranka lahko vloži reklamacijo na sedežu ponudnika, če meni, da ponudnik storitve ni opravil pravilno. Postopek reševanja reklamacije pri ponudniku obsega: sprejem, obravnavo in reševanje reklamacije ter odgovor stranki, ki je vložila reklamacijo. V kolikor nepravilnost ni sporna, ponudnik nepravilnost odpravi v roku 8 dni od prejema reklamacije, v nasprotnem primeru pa ponudnik strankino reklamacijo v roku 15 dni od njenega prejema pisno zavrne. V takšnem primeru lahko stranka pri ponudniku vloži pritožbo zoper zavrnitev reklamacije v roku 8 dni od prejema zavrnitve. Pritožba mora biti poslana s priporočeno pošto.


IZVAJALEC IZVENSODNEGA  REŠEVANJA  POTROŠNIŠKIH SPOROV


Če stranka ni zadovoljna z odločitvijo ponudnika, izdano v internem pritožbenem postopku, ali od njega v roku 30 dni ne prejme odgovora, ima pravico v roku največ 13 mesecev od vložitve pritožbe pri ponudniku, vložiti pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju IRPS), v skladu z določili Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Za izvensodno reševanje potrošniških sporov ponudnik priznava izvajalca IRPS - Združenje bank Slovenije - GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, Sl-1000 Ljubljana (e-naslov: izvajalec.irps@zbs-giz.si, www .zbs-giz.si, telefon +386 01 24 29 700). Potrošnik lahko vloži pobudo na spletni strani ZBS, po navadni pošti na naslov Združenje bank Slovenije - GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, Sl-1000 Ljubljana, Slovenija, s pripisom: pobuda za IRPS, ali po elektronski pošti na e-naslov: izvajalec.irps@zbs-giz .si.

Več informacij o izvajalc u IRPS, o vložitvi pobude ter o načinu in postopku IRPS pri ZBS- GIZ je na voljo na spletni strani ZBS.

Strankina vložitev pobude za začetek postopka pred izbranim in priznanim izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov in njegova odločitev ne posegata v pravico stranke, da za zavarovanje svojih pravic zoper ponudnika v zvezi z opravljanjem storitev vloži tožbo pred pristojnim sodiščem.

Kontakt

Toyota Tsusho Leasing Slovenija d.o.o.
Brnčičeva ulica 51
1231 Ljubljana-Črnuče
ID za DDV: SI33641382
TRR: SI56 2900 0005 3300 969
Telefon: (01) 530 50 20
E-pošta: info@toyota-fs.si
                financettl@toyota-fs.si