1. Discover Toyota
  2. Sustainability
  3. Compliance
Izberite

Skladnost

Naša zaveza družbi in poslovanju
S tem, ko s svojimi poslovnimi dejavnostmi prispevamo k ustvarjanju boljše družbe, želimo okrepiti svoj položaj zanesljivega korporativnega državljana v mednarodni skupnosti.

Izpolnjevanje naše družbene odgovornosti

Naša vodilna načela navajajo, da mora podjetje spoštovati jezik in duha zakonodaje vsake države in regije ter izvajati odprte in poštene poslovne dejavnosti. Verjamemo, da upoštevanje tega načela izpolnjuje našo družbeno odgovornost in zagotavlja skladnost. Kot član družbe v državah in regijah, v katerih delujemo, verjamemo, da je privilegij in odgovornost prispevati k javni politiki z deljenjem našega tehničnega in poslovnega znanja, naše vizije in naših pogledov.

Delovanje v skladu z zakonom

Toyota svojo družbeno odgovornost izvaja transparentno in vedno v popolnem skladu z zakonom. Imamo pozitivne odnose z vladami in njihovimi upravnimi agencijami, regulatorji, glavnimi političnimi strankami, neprofitnimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi, strankami, trgovci, dobavitelji in zaposlenimi. V skladu z osnovnim prepričanjem podjetja izkazujemo spoštovanje do vseh. Zato upamo, da bomo postali podjetje, ki ga spoštujejo tudi drugi.

Izpolnjevanje okoljskih standardov

Dolgo preden je evropska zakonodaja to zahtevala, smo sprejemali ukrepe za zmanjšanje našega vpliva na okolje. To vključuje zagotavljanje, da pri vseh naših dejavnostih ne škodujemo okolju. Naš standard ISO 14001 podpira našo zavezanost nenehnemu izboljševanju naše okoljske uspešnosti. Naš evropski sedež in tehnični center, 14 logističnih centrov za sestavne dele in 7 logističnih centrov za vozila imajo certifikat ISO 14001. Poleg tega so vsa naša nacionalna tržna in prodajna podjetja (NMSC) in evropska proizvodna podjetja (EMC) certificirana s strani nacionalnih certifikacijskih organov.

Okoljska in socialna skladnost

Aktivno spremljamo vso ustrezno zakonodajo in hitro ukrepamo, da dosežemo skladnost. Skrbimo, da je tudi naša dobavna veriga skladna z okoljsko skladnostjo, vse svoje poslovne partnerje pa obravnavamo kot sodelavce pri ustvarjanju boljšega okolja. S smernicami za trajnostno nakupovanje ustvarjamo ozaveščenost in zagotavljamo, da je naša dobavna veriga skladna z našimi standardi in zakonodajo. Poleg Evrope tudi druge regije, kot sta severna Amerika in Azija, uvajajo svojo zakonodajo. Zato sodelujemo z vsemi našimi poslovnimi partnerji, da upravljamo našo dobavno verigo in izpolnjujemo splošno skladnost.

Skladnost s kemikalijami

Bistveno področje skladnosti je ravnanje s kemikalijami. Splošna pravila za proizvodnjo, uvoz in uporabo kemikalij v EU določa uredba REACH. Uredbo REACH dopolnjuje druga zakonodaja EU, kot je CLP (uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju), BPR (uredba o biocidnih proizvodih), F-Gas (uredba o fluoriranem plinu), SCiP in uredba o nanomaterialih. Naš cilj je avtomatizirati naše procese, s katerimi bomo izpolnili vse te zahteve. Na primer, notranja programska oprema ustvari samodejna obvestila SCiP za dele in vozila kot zahtevo Okvirne direktive o odpadkih 2008/98/ES.