1. Discover Toyota
  2. Sustainability
  3. Society
Izberite

Družba

Pozitiven družbeni učinek skozi dejavnosti skupnih vrednosti s partnerji

Da bi dosegli naše poslanstvo ustvarjanja sreče za vse, si prizadevamo biti najboljše podjetje v mestu, ki izboljšuje življenja in dobro počutje drugih. Verjamemo, da zdravo podjetje potrebuje zdravo družbo in obratno.

Naš pristop

Na podlagi vrednot Toyota Way 2020, ciljev trajnostnega razvoja ZN in evropskega stebra socialnih pravic se osredotočamo na tri prednostne naloge:

Kakovostna zaposlitev

Izhajamo iz temeljnih človekovih pravic, kot so zdravje, varnost in dobro počutje. Te so bistvene za uspeh zaposlenih, premagovanje ovir in ustvarjanje sreče za vse. Naš celovit pristop k dobremu počutju je ključnega pomena za omogočanje visoke učinkovitosti in inovativnosti. Prav tako skušamo zaposlene vključevati v prostovoljne dejavnosti. Prostovoljstvo je dobro za družbo, za podjetje in za počutje zaposlenih. Ko se družba in Toyota razvijata, se osredotočamo na vključujočo delovno silo, kjer programi izpopolnjevanja in prekvalifikacije v kombinaciji s prilagodljivimi delovnimi programi zagotavljajo kakovostno zaposlitev za vse.

Raznolikost, pravičnost in vključenost

Raznolikost je temelj naše družbe. Zato si prizadevamo tudi za raznolikost v delovnem okolju. Razvijamo programe, ki spodbujajo to dejavnost. Želimo ustvariti pozitiven vpliv v družbi, hkrati pa si prizadevamo postati boljše podjetje v prihodnosti. Dober primer je naš program "Girls STEM the Future". Njegov namen je razbiti ralične stereotipe. Izmenjujemo razvojne zgodbe in široko paleto kariernih priložnosti pri Toyoti in v družbi kot celoti.

Trajnostne inovacije

Sprostitev potenciala naših zaposlenih in družbe je jedro naše strategije trajnostnih inovacij. Spodbujamo notranje inovacije in inovativne rešitve mobilnosti, s katerimi bomo uresničili našo vizijo Mobilnost za vse. Podpiramo zagonska podjetja, ki želijo prispevati k družbi s krožnim gospodarstvom, ogljično nevtralnimi ali vključujočimi mobilnostnimi rešitvami med svojo začetno rastjo in razvojem. Razvijamo kulturo za spodbujanje hitrejšega odločanja, agilnega in inovativnega timskega dela. Z našimi partnerji in širšimi zainteresiranimi stranmi sodelujemo pri spodbujanju inovacij in tehnološkega razvoja v družbi.