Svet je postal pametnejši in bolj ozaveščen glede recikliranja, pri čemer se zmanjšujejo zahteve po svetovnih naravnih virih in količina odpadkov, ki jih ustvarimo.

Zavedamo se velike vrednosti, ki jo ima recikliranje pri varovanju okolja z zmanjšanjem naših zahtev za naravne vire in količine ustvarjenih odpadkov, ki jih ni mogoče naknadno uporabiti. Pri načrtovanju vozil uporabljamo dele in materiale, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, pri čemer ni važno, ali se predelajo za uporabo v proizvodnji, reciklirajo ali uporabijo na popolnoma drugačen način, kot npr. alternativen vir energije.

Po evropski zakonodaji smo zavezani k zagotavljanju, da so naša vozila vsaj v 85 % izdelana iz reciklažnih in v 95 % iz obnovljivih virov, vendar želimo ta proces še poenostaviti in ga narediti čim učinkovitejšega. Pri tem uporabljamo pobude, kot npr. označevanje delov in aktivno sodelovanje s specializiranimi partnerji, da bi v prihodnosti odkrili še boljše načine recikliranja vozil.

"Preden rečete, da ne morete za to nič storiti, poizkusite."

Sakiči Tojoda, ustanovitelj Toyote

Ob koncu življenjske dobe vozila varno in učinkovito odstranjevanje na odpad zagotavlja, da čim več njegovih delov ponovno uporabimo, recikliramo in predelamo.

Recikliranje vozil

Od 70. let prejšnjega stoletja, dolgo preden je to postala zakonodajna zahteva, že iščemo učinkovite načine recikliranja naših vozil. Trenutna evropska direktiva od vseh proizvajalcev avtomobilov zahteva, da reciklirajo svoja vozila ob koncu njihove življenjske dobe, na primer zaradi škode pri nezgodi oziroma ko ta postanejo neekonomična ali jih je tehnično nemogoče popraviti.

Zaradi dobro znane dolgotrajne kakovosti je to lahko pri Toyotinih in Lexusovih modelih kar precej dolgo obdobje. Od 1. januarja 2015 je treba 85 % vsakega vozila ponovno uporabiti ali reciklirati in 95 % predelati. S postopkom se identificirajo deli, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, kot npr. motor, akumulator, alternatorji in krmilni sistemi. Pri tem se tekočine, plini ter drugi materiali in deli varno zberejo in po potrebi reciklirajo. Razstavljene kovinske karoserije se nato pogosto stisnejo in pošljejo v drobljenje.

Po tem postopku se lahko za ponovno uporabo ekstrahirajo kovine različnih vrst, pri čemer preostane le majhna količina ostanka. Za spodbujanje odgovornega in učinkovitega odstranjevanja vozil na odpad smo po vsej Evropi odprli pooblaščene demontažne centre, kjer prevzemajo v reciklažo Toyotina in Lexusova vozila. Njihovo lokacijo v vaši državi in več informacij o tem, kako reciklirati svoj avtomobil, najdete na tej povezavi.

/
Postopek recikliranja izrabljenih vozil (ELV)
/
Rabljene pnevmatike so dragocen vir za cementno industrijo.
/
Cilj za ponovno uporabo in predelavo izrabljenih vozil, kot je določen z evropsko direktivo 2000/53.

Stalno iščemo nove in boljše načine recikliranja, in to ne samo vozil, ki jih proizvajamo zdaj, ampak tudi vozil, ki jih bomo nudili v prihodnosti.

Prihodnost recikliranja

Ko v vozila uvajamo nove tehnologije in nove materiale, moramo biti prepričani, da lahko ohranjamo ali celo izboljšamo način, na katerega jih lahko predelamo ob koncu njihove življenjske dobe.

Zaradi širitve prodaje naših hibridnih vozil smo že razvili več pobud na Japonskem, ki so novost v svetovnem merilu, vključno z ustanovitvijo mreže za recikliranje akumulatorjev za izrabljene akumulatorje – njihovo število se bo po pričakovanjih v prihodnosti še povečalo – in sistema za recikliranje vozil ter učinkovitimi tehnologijami razstavljanja za magnete, ki vsebujejo neodim, disprozij in druge redke zemeljske kovine. Te pobude so predmet raziskav za Evropo. Tako bo Toyota še naprej spodbujala vrhunske pobude na področju recikliranja virov.

Recikliranje hibridnih vozil Toyota

S podjetjem Groupe Comet s sedežem v Belgiji, ki je specializirano za drobljenje vozil, smo sodelovali pri testnem projektu odstranjevanja 150 prototipnih vozil Prius Plug-in, ki so bila uporabljena v pilotni shemi za zakup avtomobilov v Evropi. Želeli smo izmeriti učinkovitost celotnega postopka recikliranja. S pridobljenimi izkušnjami lahko zagotovimo nadaljnje izpolnjevanje 95-odstotne stopnje recikliranja/predelave za vozila prihodnosti.

Očiščenje in razstavljanje

Prva stopnja postopka je očiščenje. To vključuje odstranjevanje vseh tekočin, goriva in morebitno nevarnih komponent, kot so akumulatorji in zračne blazine. V naslednjem koraku se odstranijo vsi deli, ki jih je mogoče reciklirati, na primer pnevmatike in katalizator. Razstavljanje se nadaljuje z odstranitvijo hibridne baterije. V primeru modela Prius Plug-in gre za litij-ionsko baterijo, ki uporablja enako vrsto tehnologije napajanja kot pametni telefon ali baterija prenosnega računalnika, zato smo jo predali v predelavo našemu specializiranemu partnerju Umicore.

/
Priprava testnega vozila Prius Plug-in za recikliranje.
Preprostejše razstavljanje

Izdelava vozila, ki ga je mogoče preprosto razstaviti ob koncu življenjske dobe, pomaga zmanjšati emisije ogljika med življenjskim ciklom in prav tako omogoča učinkovito recikliranje nekaterih uporabnih materialov, ki jih vsebuje. Vozila načrtujemo z mislijo na razstavljanje. Tako na primer izdelamo žlebove v obliki črke V na mestih karoserije, kjer je pritrjena armaturna plošča z instrumenti, da jo je lažje odstraniti.

Nekatere dele tudi označimo s simbolom za lahko razstavljanje, ki kaže, kje jih je najlažje odstraniti in sortirati v različne materialne tokove za recikliranje. Informacije o najboljših praksah pri razstavljanju so na voljo prek mednarodnega sistema za informacije o razstavljanju (www.idis2.com).

/
/
Drobljenje

Razstavljene karoserije avtomobilov se transportirajo v zmogljive stroje za mletje in drobilnike, ki jih zmeljejo na majhne delce. Razrezan material se nato obdela tako, da se ločijo različne vrste kovin in nekovinskih snovi, na primer umetne snovi in steklo. Večina tega materiala se lahko ponovno uporabi za različne industrijske namene. Predelane umetne snovi iz naših vozil smo uporabili celo za izdelavo klopi za naš evropski sedež!

/
Obrat za recikliranje kovine COMETSAMBRE v Châteletu, Belgija.
/
Tehnologije drobljenja

Pri testnem pilotnem drobljenju smo uspeli doseči 91,2-odstotno stopnjo recikliranja materialov in 96,9-odstotno stopnjo predelave, vključno s pridobivanjem energije iz odpadkov. Ti rezultati kažejo, da je cilj v skupni vrednosti 95 % dosegljiv, kar nam je tudi uspelo. To je bilo mogoče zaradi zasnovane možnosti recikliranja modela Prius Plug-in ter kakovosti tehnologij in opreme, ki jih uporablja podjetje Groupe Comet.

/
Obrat za recikliranje z drobljenjem COMETTRAITEMENTS v Châteletu, Belgija.
/
/
Umetna snov iz recikliranih testnih vozil Prius Plug-in je bila uporabljena pri izdelavi klopi za naš sedež v Bruslju, Belgija.
/
Test z drobilnikom je dosegel 96,9-odstotno stopnjo ponovne uporabe in predelave.

Naše hibridne baterije so zasnovane tako, da delujejo vsaj za čas življenjske dobe vozila. Ko pa jih je treba reciklirati, imamo okoljsko varen in odgovoren način, kako ravnati z njimi.

Recikliranje hibridnih baterij

Pogosto nas sprašujejo, ali je treba naše hibridne baterije menjati in ali škodujejo okolju, ko se zavržejo. Zaradi inteligentnih sistemov upravljanja, ki zagotavljajo stalno doslednost pri njihovem delovanju, so vse baterije za naša hibridna vozila zasnovane tako, da zdržijo življenjsko dobo avtomobila.

Imamo vpeljano shemo za prevzem baterij ob koncu njihove življenjske dobe, s čimer zagotovimo, da se z njimi ravna varno in odgovorno. Trenutno prek prodajnih omrežij prevzamemo več kot 90 % naših baterij v Evropi, vendar želimo doseči 100-odstotno stopnjo prevzema na vseh področjih poslovanja.

/
Obrat za recikliranje baterij Umicore, Hoboken, Belgija.
Partnerji pri recikliranju baterij

Če prevzete hibridne baterije ni mogoče ponovno uporabiti, na primer kot nadomestne baterije v drugem vozilu ali kot samostojne enote za shranjevanje električne energije, sodelujemo z dvema zelo uveljavljenima in pooblaščenima specializiranima podjetjema, ki izvajata postopke recikliranja in odlaganja med odpadke.

Podjetje SNAM s sedežem v Franciji je odgovorno za ravnanje z nikelj-kovinsko hidridnimi baterijami, ki se uporabljajo v večini naših hibridnih vozil. Podjetje Umicore v Belgiji ravna z litij-ionskimi baterijami, ki jih trenutno uporabljamo v modelih Prius+ in Prius Plug-in. Obe podjetji uporabljata najnovejše, sodobne tehnike za predelavo čim več materiala in zagotavljanje, da ne škodujemo okolju.

/
/
/
Označuje najnižjo raven učinkovitosti pri recikliranju, ki mora biti dosežena za industrijske baterije po teži.
/

Močno si prizadevamo zagotoviti, da vse odpadke iz proizvodnje zberemo in recikliramo, ne da bi pri tem škodovali okolju.

Recikliranje pri naših dejavnostih

Poskrbimo, da zberemo vse odpadke iz proizvodnje in z njimi ravnamo ustrezno, pri čemer se izogibamo povzročitvi škode na okolju. Pri tem je ključnega pomena uporaba pravih metod za predelavo.

Pri Toyoti nikoli in v nobenem primeru ne prenašamo slabih kakovosti z enega na drug proces, kar velja tako za način ravnanja z odpadki kakor tudi za proizvodne linije. Če lahko odpadke sortiramo na mestu nastanka, je z njimi lažje ravnati na točki recikliranja.

Na primer, odpadne umetne snovi se sortirajo glede na vrsto in barvo tako, da jih lahko delavci našega partnerja za ravnanje z odpadki, Green Metals, preprosto prenesejo v recikliranje. Podjetje Green Metals je član skupine Toyota, ki podpira naše dejavnosti na 21 lokacijah po vsem svetu, kjer sortirajo, predelujejo in prodajajo kovinske in nekovinske odpadke ter vodijo celoten program za ravnanje z odpadki.

/
/
/
Odpadno vodo iz postopka barvanja v proizvodnji lahko uporabijo cementarnah.
/
Fosfatni mulj iz postopka barvanja v proizvodnji lahko uporabijo v cementarnah.
/
Nestisnjen jekleni odpadek iz stiskalnice Toyota Motor Manufacturing France.
/
Z baliranim jeklenim odpadkom se ravna z magnetom in mostnim žerjavom. Toyota Motor Manufacturing France.

Več o

Toyota Uredba Uredba V skladu z Uredbo o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih (Uradni list RS, št. 24/2014) Toyota Kakovost Kakovost Kakovost določajo stranke. Naše poslanstvo se nikoli ne konča. Kakovost pri načrtovanju Kakovost pri načrtovanju Pri zagotavljanju izjemne kakovosti ničesar ne prepuščamo naključju. Uporabljamo precizne metode in strogo testiramo vse izdelke. Proizvodnja kakovosti Proizvodnja kakovosti Vlagamo v ljudi, usposabljanje in načine dela, da bi zagotovili, da je vsako izdelano vozilo najvišje kakovosti, izpolnjuje visoke standarde, ki smo si jih zastavili, in si jih prizadeva preseči.