1. Discover Toyota
  2. Okoljska trajnost
  3. 4 r's for a better earth
  4. Ponovna uporaba
Izberite

Ponovna uporaba

Odkrijte načine, kako ponovno uporabimo čimveč odpadnih materialov

Energija iz odpadkov ima lahko pomembno vlogo v mešanici energij, ki jo potrebujemo za poganjanje sodobnih gospodarstev. Prizadevamo si zagotoviti, da se obnovi prav vsak vir.

Pomembnost hierarhije odpadkov

Zavedamo se pomembnosti ravnanja z odpadki, ki omogoča razumevanje različnih metod, ki jih uporabljamo za doseganje okolju odgovornih operacij. Izogibanje uporabe energije in naravnih virov je na vrhu prednostnega seznama. Poleg tega pa tudi napredovanje z minimizacijo, ponovno uporabo, recikliranjem in predelavo energije. Na koncu se nahaja odstranjevanja kot najmanj ugodna možnost.

Dobro opravljeno delo se bo odražalo v zmanjšani potrebi po reševanju vsega, kar ostane s predelavo ali odstranjevanjem energije.

Obnovitev energije iz odpadnih vozil

Potem ko se avtomobili očistijo onesnaževalnih materialov in se odvzamejo deli, ki jih je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati, se lupine zdrobijo in razrežejo. Kovine in plastika se ločijo od razrezane snovi, pri čemer ostane snov, imenovana ASR (Automotive Shredder Residue - ostanek avtomobilskega drobilnika).

Čeprav je sestavljen iz drobcev stekla, gume, plastike in umazanije, ga je še vedno mogoče uporabiti. Z uporabo inovativne tehnologije Post Shredder lahko obnovimo celo delno majhne koščke materiala. Šele po temeljitem razvrščanju se preostali material, ki ga ni mogoče shraniti, odpravi na energetsko predelavo ali v skrajnem primeru na sežig.

Ponovna uporaba v naših delovnih operacijah

Naši proizvodni procesi ustvarjajo nekaj presežnih in odpadnih materialov, ki jih skušamo zmanjšati na minimum, jih predelati, reciklirati ali ponovno uporabiti. 

Ko izdelujemo dele ali vozila, pogosto ostane presežni ali odpadni material, najsi gre za kovine, plastiko, barve ali vodo. Prepričani moramo biti, da obnovimo vse, kar lahko, da material ponovno uporabimo, recikliramo ali odgovorno odstranimo, ne da bi tvegali škodo za okolje.

Na vseh stopnjah proizvodnega procesa skrbimo za odstranjevanje odpadkov ter za ponovno uporabo in recikliranje materiala, kjer je to mogoče. Poskrbimo, da se na koncu vsi odpadki ali odvečni materiali v skrajnem primeru uporabijo za pridobivanje energije.