1. Terms of use
  2. How is my personal data used?
Izberite

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Toyota spoštuje naročnikovo zasebnost in varuje osebne podatke, ki jih posredujete preko Toyotinih spletnih strani skladno z vsemi veljavnimi in zavezujočimi zakoni in predpisi s področja varstva osebnih podatkov, še posebej Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

Toyota osebne podatke obdeluje na način, določen s Splošno politiko zasebnosti in varstva osebnih podatkov Toyota, ki je dostopna na https://www.toyota.si/articles/privacy-policy.json, kjer so opisane tudi možnosti in pravice naročnika glede njegovih osebnih podatkov.

 

Osebni podatki/uporabniški podatki

Podatki, ki jih podjetju TME in/ali podjetju Toyota Adria d.o.o. posredujete preko Toyotinih spletnih strani, bodo uporabljeni izključno s strani Toyote z namenom izboljšati storitve, ki vam jih zagotavlja Toyota, vključno z marketinškimi storitvami. V skladu z naravo takšnih informacij podjetje TME in Toyota Adria d.o.o. skušata po svojih najboljših močeh zagotavljati varno zbiranje, prenos in shranjevanje osebnih podatkov. Podjetje TME vaših osebnih podatkov ne bo posredovalo tretjim pravnim ali fizičnim osebam, razen drugim entitetam v okviru Toyotinega distribucijskega omrežja. Kadarkoli lahko uveljavljate pravico do dostopa, do popravka ali preklica dovoljenja za uporabo svojih osebnih podatkov.

 

Podjetje TME upošteva naravo interneta kot medija, preko katerega lahko posamezniki posredujejo povratne informacije ali druge podatke v zvezi s Toyotino spletno stranjo, in si bo po svojih najboljših močeh prizadevalo, da bodo tako posredovani podatki in povratne informacije, v kolikor bodo primerne in uporabne, tudi upoštevane. Podjetje TME ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z vsakršnimi s strani uporabnika vnešenimi podatki in si pridržuje pravico, da kakršnekoli takšne podatke odstrani s svoje spletne strani brez obrazložitve ali predhodnega obvestila.