1. Terms of use
Izberite

Pogoji uporabe

Toyotine spletne strani

Z dostopanjem do Toyotine spletne strani in njeno uporabo ste obvezani upoštevati tu navedene pogoje brez pridržkov ali omejitev. Vsak vaš dostop do Toyotine spletne strani je predmet spoštovanja teh pogojev in vseh veljavnih zakonov. 

Copyright © Toyota Adria d.o.o.

Vsebina

Toyotina spletna stran vsebuje informacije v zvezi s Toyotinimi izdelki in Toyotinimi promocijskimi programi. Toyotini izdelki, opisani na tej spletni strani, so naprodaj izključno v Evropi, in to izključno pri pooblaščenih Toyotinih serviserjih oziroma prodajalcih. Promocijski programi, opisani na tej spletni strani, pa se izvajajo le v državah, ki so v okviru posameznega promocijskega programa tudi izrecno navedene.

Vse informacije na tej spletni strani so izključno informativne narave. Te spletne strani zatorej ne uporabljajte kot nadomestni vir za informacije, ki vam jih lahko posredujejo pooblaščeni Toyotini prodajalci ali serviserji. Informacije, navedene na tej spletni strani, niso pravno zavezujoče in ne predstavljajo prodajne ponudbe.

Čeprav si podjetje TME in njegov lokalni zastopnik Toyota Adria d.o.o. po svojih najboljših močeh prizadevata zagotoviti točnost vseh informacij, navedenih na tej spletni strani, pa popolne točnosti le-teh ni mogoče zagotoviti, zato podjetji ne prevzemata nikakršne odgovornosti za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, objavljenih na tej spletni strani. Ta spletna stran ter vse informacije in gradiva, ki jih le-ta obsega, so vam na razpolago po sistemu »kakršne so«, brez kakršnegakoli jamstva, ne eksplicitno ne implicitno izraženega.

Podjetje TME in Toyota Adria d.o.o. si pridržujeta pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremenita modele, opremo, specifikacije in razpoložljivost izdelkov.

Cene Toyotinih izdelkov

Vse cene, navedene na tej spletni strani, so izključno informativne narave in ne predstavljajo prodajne ponudbe za Toyotine izdelke ter za pooblaščene Toyotine prodajalce in serviserje niso obvezujoče. Nakup kateregakoli Toyotinega izdelka je predmet pogojev posamičnih kupoprodajnih pogodb.

Uporaba piškotkov

Podjetje TME uporablja tehnologijo piškotkov, ki mu omogoča sledenje vaše poti po Toyotini spletni strani, registracijo aktivnosti uporabnikov na tej spletni strani ter ocenjevanje in izboljševanje spletne strani z namenom, da bi jo lahko naredili kar najbolj prijazno do uporabnikov. Podjetje TME te tehnologije ne uporablja za registracijo podatkov o posamičnih uporabnikih, tako da podatki o vas kot posamičnem uporabniku te Toyotine spletne strani ne bodo shranjeni ali uporabljeni. Sami lahko svoj spletni brskalnik nastavite tako, da izključite možnost dela s piškotki, ali tako, da vas opozori, kadar bodo piškotki poslani.

Osebni podatki/uporabniški podatki

Odkrijte več

Odgovori na pogosta vprašanja

Oblika te spletne strani in vse njene vsebine so zaščitene s pravicami industrijske in intelektualne lastnine. Informacije, besedila, slike ali drugi grafični elementi, ki jih najdete na tej spletni strani, lahko uporabite izključno za vašo osebno, nekomercialno rabo in je ne smete, ne v celoti ne delno, reproducirati, spremeniti, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene, razen za ogledovanje, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja TME.

Predstavitev in vsa vsebina te strani (vključno s kodo spletne strani) je zaščitena s pravicami o industrijski in intelektualni lastnini. Informacije, besedilo, slike, koda in grafični material, ki ga vsebuje ta stran, se lahko uporabljajo le za zasebno, nekomercialno rabo in jih ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, prenašati, odobriti ali objaviti v celoti ali po delih za kakršen koli namen brez prejšnjega pisnega soglasja družbe TME, razen za namene pregledovanja.

Podjetje TME upošteva naravo interneta kot medija za izmenjavo informacij in posameznikom dovoljuje reprodukcijo slik s Toyotine spletne strani na podlagi prošnje, poslane administratorju Toyotine spletne strani na elektronski naslov info@toyota.si. V nadaljevanju informativno navajamo nekatere kriterije za obravnavanje takšnih prošenj:

 

  • spletna stran je neprofitna; 
  • spletna stran znamko Toyota in Toyotine izdelke prikazuje v pozitivni podobi; 
  • spletna stran ne vsebuje neprimernega ali nezakonitega gradiva; 
  • uporabljene slike ostanejo nespremenjene (brez dodanega besedila na slikah, slike niso razrezane ali zlepljene z drugimi slikami, barve in proporci slik ostanejo nespremenjeni itd.); 
  • dovoljena je le reprodukcija slik, ki predstavljajo Toyotine izdelke. Reprodukcija oblike in videza te Toyotine spletne strani ni dovoljena; 
  • število reproduciranih slik ni preveliko in je v skladu z namembnostjo spletne strani; 
  • lastnik avtorskih pravic je naveden kot »Copyright © Toyota Adria d.o.o.«; 
  • vir slike je opremljen s povezavo na Toyotino spletno stran; 
  • z uporabo slik se posameznik ali organizacija strinja, da z njim oz. z njo podjetje TME lahko naveže stik z namenom ustvariti povezavo s Toyotine spletne strani na spletno stran posameznika oz. organizacije. 

Vse blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke, prikazane na tej strani so last podjetja Toyota Motor Corporation, TMEAV ali trete stranke. Njihova uporaba, trajen prenos na zasebni podatkovni vir, kopiranje ali distribucija na kakršen koli način brez pisnega dovoljenja podjetja Toyota Motor Corporation, TME ali tretje stranke, glede na posamezni primer, je prepovedana.

Toyotina spletna stran lahko vsebuje nadbesedilne povezave na druge spletne strani, ki so povsem neodvisne od te spletne strani. Podjetje TME nikakor ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, vsebovanih v vsakršnih takšnih nadbesedilnih povezavah ali na drugih spletnih straneh, na katere vodijo povezave s Toyotine spletne strani. Do takšnih spletnih strani dostopate na lastno odgovornost.

Podjetje TME izrecno zavrača vsakršno odgovornost za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno, posledično ali drugo škodo, ki je nastala kot posledica ali, ki je kakorkoli povezana z vašim dostopanjem do ali uporabe Toyotine spletne strani, med drugim  tudi za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo kot posledica delovanja računalniških virusov ali vašega zanašanja na informacije, pridobljene preko Toyotine spletne strani.

Podjetje TME si pridržuje pravico, da  pogoje uporabe spletnih strani spremeni kadarkoli, ko se za to pojavi poslovna potreba, zato vam svetujemo, da  pogoje uporabe preberete vsakič, ko obiščete to spletno stran.

S posredovanjem kakršnihkoli komentarjev o tej Toyotini spletni strani se strinjate, da si Toyota pridržuje pravico prejeta mnenja in komentarje po lastni presoji spremeniti, brezplačno objaviti ali sploh ne objaviti na tej Toyotini spletni strani. Toyota ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z vsebino sporočil, objavljenih na tej spletni strani.

Konfigurator vozil je orodje za pomoč uporabnikom ter promocijo Toyotinih izdelkov. Informacije, ki jih posreduje konfigurator vozil, so izključno informativne narave. Podjetje TME nikakor ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost podob ali navedb o Toyotinih izdelkih, ki jih poda konfigurator vozil, v primerjavi s podobami ali navedbami o dejanskih Toyotinih izdelkih. 

 

TME si pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, brez predhodnega obvestila ali utemeljitve, spremeni konfigurator vozil.

Oblika te spletne strani in vse njene vsebine so zaščitene s pravicami industrijske in intelektualne lastnine. Informacije, besedila, slike ali drugi grafični elementi, ki jih najdete na tej spletni strani, lahko uporabite izključno za vašo osebno, nekomercialno rabo in je ne smete, ne v celoti ne delno, reproducirati, spremeniti, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene, razen za ogledovanje, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja TME.

Predstavitev in vsa vsebina te strani (vključno s kodo spletne strani) je zaščitena s pravicami o industrijski in intelektualni lastnini. Informacije, besedilo, slike, koda in grafični material, ki ga vsebuje ta stran, se lahko uporabljajo le za zasebno, nekomercialno rabo in jih ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, prenašati, odobriti ali objaviti v celoti ali po delih za kakršen koli namen brez prejšnjega pisnega soglasja družbe TME, razen za namene pregledovanja.

Družba Toyota Adria d.o.o. (v nadaljevanju „Toyota”) nudi vsebino „model discovery” (v nadaljevanju „stran“) po svojih najboljših zmožnostih in po načelu „tako, kakršno je”. Toyota ne prevzema nobene odgovornosti glede te strani, njene vsebine ali točnosti informacij in pripadajočega grafičnega materiala (vključno z, vendar ne omejeno le na barvo prikazanih vozil). Vsaka odgovornost družbe Toyota, ki izhaja iz kakršnih koli takih netočnosti ali napak, je izrecno izključena v največji možni meri, ki jo še dopušča zakon.

 

Prosimo, upoštevajte, da je razpoložljivost modela odvisna glede na stopnjo opreme (nekatera prikazana vozila lahko vključujejo opremo, ki ni del serijske opreme – podrobnejše informacije najdete v specifikacijah in seznamu opreme) in državo nabave (vse informacije v zvezi s tem lahko dobite pri svojem najbližjem pooblaščenem prodajalcu vozil Toyota).

Želimo vas opozoriti, da bo to vozilo zaradi nove Uredbe EU kmalu rehomologirano. Zaradi nove homologacije bodo lahko uradni podatki o emisijah CO2 in porabi goriva za to vozilo posodobljeni. Podatki o emisijah CO2 in porabi goriva, ki so sedaj objavljeni na tej spletni strani (www.toyota.si), so trenutno uradno veljavni podatki. Sprememba CO2 emisij lahko vpliva tudi na končno ceno vozila.