Preverite, ali je vaše vozilo Toyota vključeno v vpoklic.

Preden začnete, vam priporočamo, da si pripravite naslednje podatke:

Identifikacijska številka vozila (VIN)

Ta številka je odtisnjena na karoseriji vozila in navedena v prometnem dovoljenju vozila. Gre za 17-mestno alfanumerično kodo.

VIN Number

Year

Model

Motor

Transmission

Ugotovljeno je bilo, da je vaše vozilo Toyota vključeno v prostovoljno servisno kampanjo za stranke ali v izreden vpoklic vozil zaradi varnosti.

  • Leave one bullet point here, value will be replaced by API

To bomo za vas uredili brezplačno. Če potrebujete dodatne informacije ali se želite dogovoriti za termin, se obrnite na lokalnega prodajalca Toyotinih vozil.

Z veseljem vam sporočamo, da vaše vozilo Toyota ni vključeno v vpoklic vozil zaradi varnosti, zato dodatni ukrepi niso potrebni.

Pri pridobivanju podatkov glede stanja vpoklica za vaše vozilo je prišlo do napake. Preverite številko VIN in pokličite spodnjo telefonsko številko ali se obrnite na lokalnega prodajalca Toyotinih vozil.