1. Začetek globalnega mestnega izziva v višini devet milijonov dolarjev
Izberite

Začetek globalnega mestnega izziva

Vključujočih in trajnostnih inovacij na področju mestne mobilnosti
  • Fundacija Toyota Mobility Foundation začenja triletni izziv za trajnostna mesta (Sustainable Cities Challenge), ki bo povezal mesta in inovatorje
  • Cilj projekta je pomagati mestom zmanjšati emisije ogljika ter izboljšati dostop in podatkovno podprte koncepte za odpornejše transportne sisteme
  • Tri mesta bodo sodelovala z inovatorji pri iskanju rešitev za premagovanje ovir na področju mobilnosti

Ljubljana (30. junij 2023) – Fundacija Toyota Mobility Foundation je v sodelovanju z organizacijama Challenge Works in World Resources Institute zagnala globalni izziv v višini devet milijonov dolarjev za pomoč mestom pri prilagajanju na prihodnost, ki lahko spremeni življenja milijonov ljudi po vsem svetu.

Ker mesta rastejo in se razvijajo, so izzivi na področju zanesljivega, učinkovitega in vključujočega transporta ljudi in blaga pomembni kot še nikoli. Hkrati pa priložnosti za razvoj na področju transportnih načinov, zasnove infrastrukture, delovanja, energetskih možnosti in povezanih podatkovnih sistemov še nikoli niso bile tako obetavne.

Cilj projekta Sustainable Cities Challenge je izboljšati življenje ljudi z izboljšanjem dostopa do delovnih mest, izobraževanja in drugih osnovnih storitev. Projekt bo združil mesta in inovatorje pri izvajanju rešitev mobilnosti, ki lahko zmanjšajo emisije ogljika, izboljšajo dostopnost in uporabijo podatke za vzpostavitev odpornejših prometnih sistemov.

Ryan Klem, direktor programov pri Toyota Mobility Foundation, pravi: »Naše izkušnje v zadnjem desetletju so pokazale, kako pomembno je, da se lokalna mesta strinjajo z našimi dejavnostmi in sodelujejo pri njih. V okviru projekta Sustainable Cities Challenge želimo skupaj z mesti poiskati inovativne rešitve na področjih, ki jih mesta izpostavljajo kot ključna za razvoj modela, ki ga bo mogoče razširiti na mesta prihodnosti.« 

Razpis za prijave

V prvi fazi lahko sodelujejo župani mest in direktorji občinske uprave, transportni oddelki ter druge povezane lokalne in regionalne agencije. Vloge je treba predložiti v skladu z eno ali več od naslednjih treh tem:

  • Razširitev dostopa do varnih, cenovno dostopnih in vključujočih načinov transporta
  • Uporaba podatkov za vzpostavitev povezanih in odpornih mobilnostnih ekosistemov
  • Zmanjšanje vpliva na okolje z nizkoogljičnimi rešitvami in rešitvami s področja obnovljivih virov energije

 

Izbrana mesta bodo povabljena na akademijo za izboljšanje znanja in zmogljivosti v ZDA, kjer bodo prejela podporo pri razvoju svojega izziva in postala del širše mreže drugih inovativnih mestnih ekip.

Februarja 2024 bodo izbrana tri zmagovalna mesta, ki bodo gostila izziv City Challenge, na katerega se bodo lahko prijavili inovatorji z vsega sveta. Inovatorji so lahko domačini, ki živijo v izbranem mestu ali državi, ali živijo nekje drugje, vendar imajo rešitve, ki bodo uporabne in prilagojene zmagovalnim mestom.

Zmagovalni inovatorji za vsako mesto bodo znani konec leta 2024, mesta in inovatorji pa si bodo razdelili devet milijonov dolarjev za testiranje in uvajanje svojih rešitev.

Več rešitev mobilnosti za bolj trajnostno prihodnost

Številna mesta se prilagajajo novim načinom življenja, saj se naše življenje vse bolj seli na splet, spreminjajo pa se tudi načini dela. Trenutno več kot polovica svetovnega prebivalstva živi v mestih, po napovedih Združenih narodov pa se bo do leta 2050 ta delež povečal na dve tretjini. Poleg tega so mesta odgovorna za 70 % svetovnih emisij toplogrednih plinov. 

Projekt Sustainable Cities Challenge financira fundacija Toyota Mobility Foundation, zasnovan pa je bil v sodelovanju z organizacijama Challenge Works in World Resources Institute. Challenge Works je vodilna mednarodna organizacija na področju razvoja programov za spodbujanje novega načina razmišljanja in iskanje ustvarjalnih rešitev za težave, s katerimi se sooča družba. World Resources Institute je globalna raziskovalna organizacija, ki v sodelovanju s partnerji razvija praktične rešitve za izboljšanje življenja ljudi in bohotenje narave.

Kathy Nothstine, vodja oddelka za mesta prihodnosti pri Challenge Works, pravi: »Izjemni ljudje po vsem svetu si prizadevajo ustvariti inovativne rešitve, ki bodo izboljšale sisteme mobilnosti in zmanjšale njihov ogljični odtis. Sustainable Cities Challenge bo tem inovatorjem pomagal pri povezovanju z mesti, da bi preskusili in prilagodili rešitve lokalnim potrebam in tako izboljšali kakovost življenja. Izzivi, kot je ta, so lahko katalizatorji sprememb, saj pospešujejo inovacije v resničnem svetu.«

Poleg pomoči pri razogljičenju mest bo preoblikovanje sistemov mobilnosti mestom pomagalo postati bolj vključujoča in dostopna za prebivalce. Trenutno 1,2 milijarde prebivalcev mest nima dostopa do ene ali več osnovnih storitev.

Ben Welle, direktor oddelka za integrirani transport in inovacije v centru Ross za trajnostna mesta pri World Resources Institute, pravi: »Mesta potrebujejo inovacije za spodbujanje trajnostne mobilnosti, ki zmanjša emisije in izboljša zdravje ter dostop do delovnih mest in priložnosti za vse. Projekt Sustainable Cities Challenge je odlična priložnost za mesta po vsem svetu, da okrepijo zmogljivosti in nudijo podporo inovatorjem pri sodelovanju z uradniki.«

Za več informacij in prijavo obiščite spletno mesto Sustainable Cities Challenge.