1. Novice in dogodki Toyota
  2. Yamato transport
Izberite

Podjetji Yamato transport in Cjpt 

 

začenjata izvajati študije o standardizaciji in komercializaciji kartušnih baterij.

Podjetji Yamato Transport Co., Ltd. (Yamato Transport) in Commercial Japan Partnership Technologies Corporation (CJPT) sta napovedali začetek izvajanja študij o standardizaciji in komercializaciji zamenljivih polnilnih baterij kartušne zasnove, ki bi lahko igrale vidno vlogo pri ustvarjanju ogljično nevtralne družbe.

Pojav gospodarskih baterijsko-električnih vozil je proizvajalce postavil pred nekatere povsem nove izzive. Glavna težava je čas polnjenja baterij, ki je precej daljši od polnjenja rezervoarjev za gorivo konvencionalnih vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem. Problematična je tudi neuporaba vozila, ki čaka v vrsti na polnjenje baterije. Vse skupaj je tudi precejšnje breme za družbo kot celoto. Nenazadnje se bo zaradi polnjenja gospodarskih vozil, ki v določenem trenutku ne bodo v pogonu, precej povečala poraba električne energije poslovnih objektov.

Za rešitev teh težav so pri podjetjih Yamato Transport in CJPT začeli proučevati možnost praktične uporabe snemljivih, zamenljivih in prenosnih kartušnih baterij:

  1. Zmožnost zniževanja stroškov uvedbe baterijskih električnih vozil: Stroške je mogoče zniževati z omejitvijo zmogljivosti baterije in posledično zmanjšati količino baterij, ki naj ustrezajo dejanskim potrebam voznega dosega.
  2. Zmožnost zmanjšanja obremenitve zaradi polnjenja baterij: zmanjšati je mogoče breme, ki je povezano z namestitvijo polnilne infrastrukture.
  3. Zmožnost zmanjšanja logističnega izpada: zamenljive baterije lahko zmanjšajo čas, ko vozilo zaradi polnjenja baterije ni v pogonu.
  4. Zmožnost uravnavanja povpraševanja po električni energiji: zamenljive baterije je mogoče polniti, medtem ko so vozila v pogonu. Na ta način je mogoče uravnavati povpraševanje po električni energiji.

Pri podjetju CJPT nameravajo pospešiti načrte za razvoj gospodarskih baterijsko-električnih vozil, ki jih lahko poganjajo kartušne baterije. Podjetje predvideva, da bo poenotenje kartušnih baterij in sistemov za ponovno polnjenje za različna vozila, od majhnih dostavnih kombijev do lahkih tovornjakov, znižalo stroške gospodarskih baterijsko-električnih vozil in spodbudilo njihovo bolj množično uporabo. Poleg tega pri podjetju CJPT razmišljajo tudi o načinih za doseganje uporabe baterij, ki ustrezajo zahtevam dejanske porabe.

Pri podjetju Yamato Transport pa si prizadevajo zgraditi ekosistem zelene dostave, ki vključuje številne dostavne partnerje in skupaj z lokalnimi skupnostmi oblikuje shemo porabe električne energije na podlagi kartušnih baterij. Poleg spodbujanja uporabe zelene energije z odpravo vrzeli v proizvodnji obnovljive energije in časom polnjenja gospodarskih baterijsko-električnih vozil namerava podjetje proučiti tudi načine za povečanje energijske odpornosti družbe. Kartušne baterije bi bile namreč lahko zelo uporabne tudi v času naravnih nesreč in na območjih, na katerih je težko vzdrževati elektroenergetsko infrastrukturo.

Obe podjetji sta odprti za sodelovanje z novimi partnerji na področju za standardizacijo in komercializacijo kartušnih baterij, s katerimi bi še dodatno popularizirali uporabo elektrificiranih vozil in tako pripomogli k ustvarjanju ogljično nevtralne družbe.

Pri Toyota Motor Corporation razvijamo in izdelujemo inovativne, varne in visokokakovostne izdelke in storitve. Poleg tega si prizadevamo za zagotavljanje demokratične mobilnosti za vse, s čimer smo tudi neke vrste snovalci sreče. Prepričani smo, da vsi naši dosežki izvirajo predvsem iz spoštljivega in skrbnega odnosa do strank, partnerjev, zaposlenih in okolja, v katerem delujemo. Že vse od ustanovitve pred več kot 80 leti prisegamo na temeljna načela v prizadevanju za varnejšo, bolj zeleno in bolj vključujočo družbo.

Sedaj smo že nekaj let v obdobju transformacije iz klasičnega avtomobilskega proizvajalca v podjetje za trajnostno mobilnost, ki razvija povezane, avtomatizirane in elektrificirane tehnologije. Prav tako ostajamo zvesti načelom in ciljem trajnostnega razvoja Združenih narodov. Z vsem tem pa pomagamo pri ustvarjanju boljšega sveta, ki temelji na popolni svobodi do gibanja.