1. LASTNIŠTVO ALI UPORABA
Izberite

LASTNIŠTVO ALI UPORABA

Toyota Tsusho Leasing: Alternative lastništva avtomobila v sodobnem svetu.

Katere so temeljne razlike med lastništvom in uporabo vozila?

Obe obliki imata svoje prednosti in slabosti. Nam pa uporaba vozila omogoča več fleksibilnosti. Preprosteje se lahko odzovemo, če se nam življenjske okoliščine spremenijo. Prav tako se ne ukvarjamo s prodajo, vzdrževanjem in drugim tveganjem, ki ga lastništvo prinaša. Lastništvo je po navadi vezano na dolgoročno naložbo, kar pa bi za vozilo težko rekli.

Koliko časa traja celoten postopek?

Trudimo se, da posredujemo povratno informacijo glede odobritve v dveh urah. Seveda pa je odzivni čas odvisen tudi od tega, ali smo že takoj prejeli vso zahtevano dokumentacijo oziroma tega, ali imamo na voljo vse potrebne informacije za oceno kreditne sposobnosti lizingojemalca. Je pa zagotovo več kot 90 odstotkov primerov rešenih prej kot v dveh urah.

Katere so temeljne razlike med posameznimi oblikami lizinga?

Najpogostejši obliki sta finančni in operativni lizing. Zadnji je oblika financiranja, ki je vezana na najem vozila. Pri tem ni predvideno, da bi lastništvo nad vozilom po izteku financiranja prešlo na uporabnika.

Ali financiranje velja samo za nove ali tudi za rabljene avtomobile?

Financiramo različne vrste vozil – nove in rabljene. Se pa razlika kaže v finančnih produktih. Najširša paleta produktov je namenjena novim vozilom Toyota in Lexus. Do konca prihodnjega leta bomo te produkte ponujali tudi za rabljena vozila, vendar le v sklopu navedenih znamk. Pri rabljenih vozilih financiramo tudi druge blagovne znamke, le da tu ponujamo financiranje s tradicionalnim finančnim lizingom.

Če se odločim za financiranje v balonu, je potem avto moj ali vaš tisti trenutek, ko ga odpeljem iz salona?

Financiranje TOYOTA EASY temelji na finančnem lizingu s povišanim zadnjim obrokom – balonom. Kot pri preostalih oblikah tovrstnega financiranja je lizingojemalec ekonomski lastnik vozila. Pomeni, da z njim prosto razpolaga, a ga ne more prodati tretjim osebam, dokler obveznosti do lizinške hiše niso v celoti poravnane. Lizinške hiše imamo pridržek lastninske pravice, ki ga sprostimo, ko lizingojemalec v celoti poplača financirano vrednost.

S kakšno natančnostjo lahko že zdaj ocenite vrednost mojega avtomobila čez pet let?

Vrednost je vezana na starost in predvideno število prevoženih kilometrov. Vsekakor pa je tu še faktor dejanskega stanja. Iz preteklih izkušenj lahko dokaj natančno napovemo vrednost s tem, da je v napoved vključen tudi določen delež tveganja. Cena, ki jo napovedujemo, naj bi bila enaka odkupni ceni vozila oziroma ceni, po kateri naj bi trgovci odkupili vozilo od stranke.

Katere možnosti imam po preteku izbrane dobe, če se odločim za lizinški paket, ki vključuje tudi registracijo, zavarovanje, servisiranje, zimske gume ...
V tem primeru je primeren Full service leasing, pri katerem financiranje vključuje tudi storitve, ki so vezane na uporabo vozila. Te storitve se v financiranju ne obrestujejo, temveč so enakomerno porazdeljene za čast trajanja najema. Prav tako so pri tej obliki financiranja deležne vseh dodatnih popustov, ki nam jih priznavajo naši dobavitelji.

Zakaj mi odsvetujete nakup avtomobila s prihranki? Avto je vendar moj in ga lahko prodam ali zamenjam, kadar hočem?

Nič ni narobe, če vozilo kupite s prihranki. Se pa je treba zavedati, da je v primeru nekih izrednih dogodkov lažje te reševati z gotovino v žepu, kot da ste prisiljeni na hitro prodati vozilo.

Ali je avtomobil mogoče zamenjati za drugega pred iztekom dogovorjene dobe trajanja. Na primer, mladi par si najprej zamisli Yarisa, potem dobi naraščaj in potrebuje večji avtomobil.

Stranka lahko kadarkoli zaključi oz. poplača lizing. Tu govorim o finančnem lizingu. Vse, kar mora narediti, je, da poplača svoje obveznosti iz sklenjene pogodbe. Pri zamenjavi vozila lahko to zanjo stori trgovec, ki ji odkupuje sedanje vozilo in prodaja novega. Pri operativnem lizingu pa je zadeva nekoliko drugačna.

Kaj se pri vašem financiranju zgodi, če ostanem brez službe in brez denarja za poravnavo mesečne obveznosti?

Vedno gremo stranki nasproti. Zavedamo se vseh rizikov, ki nas spremljajo v življenju. V navedenem primeru obstaja več različnih rešitev:

̶   zamrznitev financiranja za določeno obdobje (stranka plačuje samo obresti),
̶   podaljšanje pogodbe
̶    vračilo vozila.

Pokojnine imam manj kot 800,00 €. Si lahko privoščim novega Yarisa?

Seveda. Višina obroka je odvisna finančnega produkta, trajanja financiranja in pologa. Naša naloga je, da ob odobritvi financiranja stranke ne prezadolžimo. Načelno pa na plačilno sposobnost lizingojemalca gledamo z življenjskim pristopom.

Na koga je avto napisan v prometnem dovoljenju, če se odločim za vaše financiranje?

V prometno dovoljenje je stranka vpisana kot uporabnik, lizinška hiša pa kot lastnik.

Ne razumem, kako bom po petih ali šestih letih Yarisa lahko zamenjal za novega, če svojega sploh še ne bom do konca izplačal? Je to kakšen trik, da vam potem do konca življenja plačujem neke obroke, saj obresti ne bo nikoli konec?

Preostanek vrednosti je nastavljen na vrednost, po kateri naj bi vam trgovci odkupili vozilo. To pomeni, da bo on poplačal vašo obveznost do lizinga. Če predpostavimo, da boste med uporabo ponovno privarčevali minimalni polog, vam bomo ponudili novo vozilo na enak način, kot ste ga imeli prej.


Kaj pa, če bi želel po petih letih avto prepustiti vnuku?

Poplačate vozilo in lahko potem prosto razpolagate z njim.

Kaj se zgodi, če zaradi bolezni ne morem več voziti avtomobila?

To se razume kot predčasno razdrtje pogodbe. Možnosti so enake kot pri storitvi TOYOTA EASY ob zaključku pogodbe.

Koliko več bosta stala zavarovanje in servis, če se ne odločim za vaše financiranje?

Nič.

Mi avto takoj vzamete, če zamudim en obrok, ker sem ostal brez službe?

Ne. V splošnih pogojih sta določena opominjevalni postopek in postopek izredne odpovedi pogodbe. Odvzem vozila je za nas zadnja možnost. Želimo si, da bi skupaj našli ustrezno rešitev.