1. V občini Kočevje jeseni pilotni projekt TOYOTA GO prevozov na zahtevo
Izberite

TOYOTA GO prevozov na zahtevo, Toyota Slovenija

V občini Kočevje bodo jeseni začeli z izvajanjem pilotnega projekta prevozov na zahtevo. S tem želijo zagotoviti večjo mobilnost in možnost trajnostnega načina potovanja po občini, številna odmaknjena naselja in vasi pa bolje povezati z mestom. Partnerja projekta sta Toyota Adria in Zavod Sopotniki, ki zagotavljata vozila in platformo za učinkovito izvajanje storitve, poimenovane Toyota GO.

Pismo o nameri so v Kočevju podpisali župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič, predsednik Toyota Adria Kensuke Tsuchiya in direktor Zavoda Sopotniki Marko Zevnik. S tem so se zavezali k izvedbi vsaj 6 mesečnega testnega obdobja, ki bo pokazalo zanimivost tovrstne storitve za manjša mesta in podeželje, kot tudi prineslo dodatne izkušnje za optimizacijo storitve. Toyota Adira bo v okviru pilotnega projekta Toyota GO zagotovila aplikacijo in ustrezna vozila za izvajanje prevozov, Zavod Sopotniki razvoj in podporo aplikaciji, Občina Kočevje pa izvajalca, torej usposobljene voznike, in že obstoječi klicni center Sopotnikov v Kočevju.

Začetek izvajanja pilotnega projekta je načrtovan 30. avgusta letos. Uporabniki bodo preko aplikacije lahko enostavno podali povpraševanje za prevoz, za pomoč pa bo na voljo obstoječi klicni center Sopotnikov Kočevje. Prevozi na zahtevo bodo plačljivi, vendar po dostopnih cenah, ki bodo omogočale mobilnost vsem prebivalcem. Plačilo bo možno na več načinov, s kreditno kartico, naloženim dobroimetjem in na določenih relacijah tudi z žetoni.

Glede na rezultate izvedene ankete med občankami in občani, se namreč kaže največji interes za prevoze do vlaka ali avtobusa, na delo in domov, na družabne dogodke in razne popoldanske aktivnosti, kjer je bilo velik interes zaznati predvsem za omogočanje prevozov mladostnikov na treninge ipd. Pilotni projekt bo čez poletje še v zaključni fazi razvoja, zato bodo podrobnosti znane in predstavljene pred samim zagonom storitve. Storitev prevozov za starostnike nad 65 let v občini Kočevje še vedno ostaja brezplačna, prav tako bo naročanje še vedno potekalo preko klicnega centra.

Izjave partnerjev projekta

Župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič:

Nobena skrivnost ni, da si v Kočevju že dalj časa želimo vzpostaviti učinkovit javni prevoz. K temu smo se zavezali v Celostni prometni strategiji in takšen je bil tudi cilj poskusne mestne avtobusne linije, ki žal ni bila dovolj zanimiva. Prepričani smo, da bomo v partnerstvu s Toyoto Adria, Zavodom Sopotniki in s pomočjo naprednih tehnologij ter digitalnih rešitev, vendarle lahko to vizijo tudi uspešno uresničili.

Prevozi na zahtevo so namreč povsem drug princip javnega prevoza, že izkušnje z izvajanjem prevozov za starostnike pa kažejo na velik interes. Vsekakor si bomo vsi skupaj prizadevali, da bo projekt uspešno izveden in da bo dosegel svoj namen; da vsem ponudimo možnost prevozov po občini Kočevje, hkrati pa poskrbimo tudi za bolj trajnostno mobilnost. Ta zadnji korak je seveda tudi na nas samih, da se včasih odpovemo udobju avtomobila.

Kensuke Tsuchiya, predsednik Toyota Adria:

Ta mobilnostna rešitev »Toyota GO«, prevozi na zahtevo, je eden od treh tovrstnih projektov, ki jih Toyota izvaja v Evropi. To dejstvo nas še posebej navdaja s ponosom, saj verjamemo, da je Slovenija zrela in sposobna razvijati projekte, ki stremijo k trajnostni družbi in sledijo naši globalni viziji, da je mobilnost pravica vseh nas. Zato se že vrsto let zavzemamo, da mobilnost omogočamo invalidnim osebam, s Sopotniki naše aktivnosti stremijo k oskrbovanju in zagotavljanju mobilnosti starejših, s Toyota GO pa bomo prvič stopili tudi na pot, da bo mobilnost omogočena tudi vsem, ki to storitev potrebujejo na podeželskih območjih.

Gregor Mauko, komercialni direktor Toyota Adria:

Smo več kot le proizvajalci vozil. Danes lahko z gotovostjo rečemo, da je Toyota mobilnostno podjetje, ki v želji po omogočanju mobilnosti za vse, skrbi za čim boljši vsakdan in še boljši jutri. Storitev Toyota GO, ki jo kot piloten projekt uvajamo v občini Kočevje, nam zaradi obsega oziroma velikosti občine s poslovnega vidika predstavlja velik izziv. Trendi po svetu nakazujejo, da je to prava pot k zagotavljanju vzdržnih in trajnostnih mobilnostnih rešitev, zato smo še toliko bolj neučakani, da projekt Toyota Go s prvim septembrom zaživi v Kočevju.

Gre za lokalno mobilnostno rešitev, ki smo jo zasnovali skupaj z napredno občino Kočevje, Zavodom Sopotniki, katerega storitve so na tem območju že krepko uveljavljene in uporabljane ter Toyota Slovenija, pri čemer bomo vsa v projektu zagotovljena sredstva namenili za nadaljnje družbeno odgovorne aktivnosti.

Marko Zevnik, direktor Zavoda Sopotniki:

V Zavodu Sopotniki smo zelo veseli, da bomo lahko izkušnje, ki smo jih pridobili v okviru sistema brezplačnih prevozov za starostnike, v sodelovanju s Toyoto Adria in Občino Kočevje nadgradili v novo mobilnostno rešitev kot je Toyota GO. Ta bo seveda namenjena vsem občanom, hkrati pa bo omogočila še boljšo mobilnost tudi starostnikom, saj bo s pomočjo sodobnih rešitev nadgradila tudi storitev Sopotnikov v Kočevju. 

Več o