1. Mobilnost za vse in še več
Izberite

Sopotniki 2.0 z novim električno hibridnim vozilom

za večjo kakovost bivanja in boljšo mobilnost starejših

Park Škocjanske jame, 18. maj 2021

Zavod Sopotniki s partnerji so s slovesno predajo električno hibridnega vozila Toyota RAV4 in uvodnim srečanjem začeli z zasledovanjem dodatnih prizadevanj za izboljšanje kakovosti bivanja starejših na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana.

Partnerji LAS projekta Sopotniki 2.0 so se že na uvodnem srečanju zapeljali projektnim izzivom naproti. Enega najbolj pomembnih projektnih korakov je omogočilo podjetje Toyota Adria, ki je za potrebe izvajanja LAS projekta občinama Divača in Hrpelje-Kozina v uporabo predalo hibridno vozilo, ki bo omogočilo trajnostno zasledovanje projektnih ciljev.

Kot je ob predaji povedal generalni direktor podjetja Toyota Adria Gregor Mauko in direktor Toyota Slovenija: »Toyota je ena izmed največjih globalnih blagovnih znamk. A na koncu dneva Toyoto sestavljamo ljudje, ki smo prisotni lokalno. Naše poslanstvo, ki smo ga pred nekaj leti obeležili s partnerstvom olimpijskega in paralimpijskega gibanja, je združeno v sloganu »Start Your Impossible«. Zato sem vesel, da tudi lokalno začenjamo nekaj »nemogočega«.

V tem duhu vidimo tudi naše sodelovanje s Sopotniki in reševanje problematike mobilnosti starejših, ki so tega prikrajšani, nas navdaja z nepopisnim zadovoljstvom. Ko projekti kot je ta obrodijo sadove na lokalni ravni, je to nekaj najlepšega. S partnerji v skladu s poslanstvom Toyote, ne proizvajamo le vozil, zagotavljamo in širimo tudi srečo.«

Ker Toyota Slovenija ob vsakem prodanem hibridu v znak spoštovanja okolja zasadi drevo v sklopu akcije »En hibrid. Eno drevo.«, je slovesni predaji vozila v uporabo sledila še zasaditev drevesa pri INFO centru Parka Škocjanske jame.

Marko Zevnik, direktor Zavoda Sopotniki, je ob tem povedal: »Projekt na območje uvaja dodatno vozilo, ki bo znatno povečalo kapacitete prevozov za starejše, hkrati pa želimo v prostovoljstvo vključiti nove ranljive skupine, z razvojem nove aplikacije pa v obstoječi model trajnostne mobilnosti dodati intermodalnost, da bodo lahko naši uporabniki na prostovoljstvu temelječo storitev zavoda Sopotniki uspešno dopolnjevali z obstoječimi oblikami javnega prevoza. S tem zasledujemo tudi trende, ki jih v mobilnosti narekujejo pametna mesta in skupnosti. «

V LAS projekt se vključujeta tudi dve občini. Županja Občine Divača Alenka Štrucl Dovgan je ob začetku projekta izpostavila predvsem pomen nadgradnje prevozov in povečanje kapacitet: »V takšnih projektih lahko skupaj s partnerji uspešno premostimo izzive, ki jih prinaša staranje prebivalstva v odročnih vaseh, hkrati pa druge ranljive skupine spodbudimo k medgeneracijski solidarnosti in vključevanju v prostovoljske aktivnosti.«

Promociji prostovoljstva in višanju stopnje vključenosti v prostovoljske aktivnosti na podeželju pritrjuje tudi županja Občine Hrpelje-Kozina Saša Likavec Svetelšek: »Občina Hrpelje-Kozina je tudi letos prostovoljstvu prijazna občina, še posebej je v prostovoljstvu dragocena izkušnja, ki jo to prinaša posameznikom. S sodelovanjem v takšnih projektih prav tako povezujemo generacije na precej velikem območju naše občine, dvigujemo kakovost bivanja vseh občanov ter tudi tistim, ki živijo v oddaljenih vaseh uspemo zagotavljati mobilnost.«

Nava Vardjan, direktorica Zavoda Dobra pot, Zavod za kulturo in sonaravno delovanje, med številnimi cilji projekta izpostavlja: »Sopotništvo ima izjemno pomemben izobraževalni vidik, saj z vključevanjem prostovoljcev v različne inovativne oblike neformalnih izobraževanj močno krepimo aktivacijski kapital ranljivih skupin. Prostovoljstvo ne pomeni le pomagati, ampak tudi nabirati delovne navade in krepiti znanja na različnih področjih.«

Inovativno povezovanje prostovoljstva, krepitve kompetenc ranljivih skupin in uvajanje pametnih IT rešitev na področju upravljanja trajnostne mobilnosti na podeželju je k projektu pritegnilo tudi podjetje KASPR. Direktorica Janja Novoselc ob tem dodaja: »Sodelovanje v projektih, kot je LAS projekt Sopotniki 2.0, je izjemna priložnost, da podjetje s svojim znanjem prispeva k izboljšanju položaja najranljivejših in uvajanju trajnostnih rešitev ter se aktivno vključi v okolje, v katerem s sodelavci delamo in živimo.«

Za aktivno, trajnostno in sodelovalno prihodnost; ker smo človek človeku sopotnik in verjamemo v mobilnost za vse.

Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Aktivnost se izvaja v okviru Podukrepa 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Za vsebino je odgovoren Zavod Sopotniki. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta so Občina Divača, Občina Hrpelje - Kozina, Zavod Dobra pot in KASPR, Janja Novoselc s.p.

Foto 1: Slovesna predaja vozila Toyota, ki bo projektnim partnerjem omogočilo znatno povečanje števila brezplačnih prevozov za starejše in trajnostno mobilnost. (Foto: Zavod Sopotniki)