1. Novice in dogodki Toyota
  2. Misija zagotavljanja sreče za vse je del transformacijskega programa znamke Toyota
Izberite

Misija zagotavljanja sreče za vse je del transformacijskega programa znamke Toyota

• Toyota s postavljanjem ljudi na prvo mesto in v osrčje svojih misij želi povečati svoj vpliv na trajnostno-razvojne cilje.
• Toyota bo še povečala svoje zaveze trajnosti, s katero se ne bo ukvarjala le občasno, temveč bo to pomembno središče splošnega delovanja.
• Toyota si še naprej prizadeva za vodilno vlogo pri varovanju okolja ter pri razvoju izdelkov in storitev, ki temeljijo na različnosti, vključevanju vseh, enakih zaposlitvenih možnostih in trajnostnih inovacijah.

Akio Tojoda, predsednik korporacije Toyota, je pred časom napovedal, da bo Toyota svojo družbeno zavezo v prihodnje še razširila. V tem oziru bo tudi nekoliko spremenila svojo strategijo, ki je doslej temeljila na načelu "stranka je na prvem mestu". Po novem bodo na prvem mestu vsi ljudje. Ta misija pravzaprav izvira iz začetnih let korporacije Toyota in v svojem bistvu izkazuje globoko zavezanost trajnostni družbeni odgovornosti in trajnostnim razvojnim ciljem.

To je pravzaprav navdih za dolgoročno globalno trajnostno strategijo. Seveda si tudi v Evropi prizadevajo slediti podobnim ciljem, s katerimi izražajo svoj prispevek družbi, hkrati pa izvajajo vrsto družbenih in zaposlitvenih praks, ki temeljijo na spoštovanju različnosti in vključevanju vseh ljudi.

Ljudje na prvem mestu

Podpora trajnostnim razvojnim ciljem in zeleni zavezi Evropske unije se kaže na treh glavnih področjih:

1. Spodbujanje različnosti in vključevanja vseh ljudi naj bi do leta 2025 zagotovilo, da bo na vodilnih položajih zaposlenih vsaj 25 % predstavnic ženskega spola.

2. Pri zaposlovanju bo družba Toyota spoštovala načelo enakopravnosti in bo zagotavljala dolgoročno in trajnostno zaposlitev, ki bo temeljila na pravičnosti, poleg tega pa bo vsem zaposlenim ponujala enake možnosti za razvoj kariere, napredovanje in dodatno izobraževanje.

3. Z različnimi aktivnostmi, kot so na primer Toyota Start Up Awards, bodo spodbujali trajnostne inovacije. S postavljanjem ljudi na prvo mesto in služenju družbi kot celoti bo Toyota skušala prikazati neposredno povezanost trajnostnih in poslovnih ciljev ter aktivnosti.

Poslovni in trajnostni cilji

O misiji zagotavljanja sreče za vse je prejšnji teden na forumu Kenshiki spregovoril tudi Jumi Otsuka, ki je pri Toyota Motor Europe zadolžen za tranjostni razvoj: " Medtem ko se iz avtomobilskega podjetja spreminjamo v podjetje, ki zagotavlja mobilnost za vse, si prizadevamo izdelovati več kot le avtomobile, kombije in tovornjake. Vsem ljudem želimo zagotoviti srečo. Zato podpiramo trajnosntno-razvojne cilje in zeleno zavezo, s katerimi bomo soustvarjali boljšo prihodnost."

Ob tem je poudaril, kako korporaciji Toyota pri doseganju teh ciljev pomagajo izkušnje in dosežki iz preteklosti. Toyota je že večkrat dokazala, da je v razvoju novih tehnologij izjemno uspešna. Razvili so številne tehnologije, ki zmanjšujejo uporabo fosilnih goriv. Njihova elektrificirana vozila pomagajo pri ustavljanju globalnega segrevanja ozračja. Z varnostnimi tehnologijami zmanjšujejo število žrtev prometnih nesreč. Vizionarski projekt, kot je futuristično mesto Woven City, pa nakazujejo možnosti povezovanja in ustvarjanja trajnostnih urbanih skupnosti v prihodnosti.

“To so resnični trajnostni primeri, s katerimi spreminjamo način svojega poslovnega razmišljanja. Vsak izmed njih je praktični dokaz, da si Toyota prizadeva spreminjati svet na bolje. In to ne le z novimi tehnologijami, temveč predvsem s svojim družbenim prispevkom. Vsaka izmed teh pobud predstavlja pomemben korak naše misije, s katero želimo soustvarjati človeško srečo. Morda je za globalni posel to nenavadna misija. A mi v njo verjamemo in smo na njo ponosni," pa je povedal Miguel Fonseca, podpredsednik Toyota Motor Europe.