Izziv številka 5

Ustvarjanje družbe in sistemov na podlagi recikliranja

Pri ustvarjanju družbe, ki temelji na recikliranju virov, smo se osredotočili na štiri ključna polja delovanja: večjo uporabo materialov, prijaznih do okolja, ustvarjanje sestavnih delov z daljšim rokom trajanja, razvoj učinkovitejše tehnologije, uporabo materialov iz odsluženih avtomobilov.

Okoljski izziv 2050

Naš cilj je globalna promocija ponovne izrabe sestavnih delov odsluženih avtomobilov ter uvajanje tehnologij in sistemov, ki omogočajo recikliranje.

/
/
Srednjeročni cilj 2030

Do 2030 želimo vzpostaviti globalni sistem zbiranja baterij in njihove reciklaže. Poleg tega bomo ustvarili 30 pilotskih enot, ki bodo prilagojene recikliranju odsluženih avtomobilov.

Nekateri dosedanji dosežki korporacije Toyota:
/
... ponovna uporaba redkega zemeljskega neodima, ki je uporabljen pri vsakem hibridnem pogonskem sklopu.
Nekateri dosedanji dosežki korporacije Toyota:
/
Pri našem poskusnem razgrajevalnem testu smo pri priključni hibridni različici modela Prius dosegli 96-odstotno ponovno uporabo sestavnih delov.
/
... avtomobila
Izziv številka 5 v praksi
V Evropi smo uspešno uvedli zmanjševanje odpadkov.

Uporabljajte manj in zmanjšajte število odpadkov! Naša misija temelji na prepričanju, da pravi avtomobil, prijazen do okolja, nima nikakršnih negativnih vplivov na okolje. Za zmanjšanje odpadkov upoštevamo temeljni pravili: nič odpadkov na odlagališča in nič odpadkov za sežig.

Vse naše proizvodne enote v Evropi so dosegle izjemen napredek pri zmanjševanju odpadkov za odlagališča in za sežig. Naša tovarna v Franciji (TMMF) je že od začetka temeljila na ničti stopnji odpadkov za sežig, od leta 2007 pa ponovno uporabijo 100 odstotkov vseh odpadkov.

/

Od leta 2001 z odpadki ravnamo skrajno pazljivo: jih ponovno uporabimo, recikliramo ali obnovimo. Industrijska olja in barve zbiramo za ponovno uporabo; iz jekla ali aluminija izdelamo nove materiale; les, karton in plastična embalaža so reciklirani. Ostane še manjša količina različnih drugih odpadkov, ki jih porabimo za alternativna goriva.

Zelo smo ponosni na to, da so leta 2018 vse naše proizvodne enote v Evropi dosegle ničto stopnjo odpadkov za odlagališča in sežig.

/

Več o

Toyota Uredba Uredba V skladu z Uredbo o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih (Uradni list RS, št. 24/2014) Toyota Kakovost Kakovost Kakovost določajo stranke. Naše poslanstvo se nikoli ne konča. Kakovost pri načrtovanju Kakovost pri načrtovanju Pri zagotavljanju izjemne kakovosti ničesar ne prepuščamo naključju. Uporabljamo precizne metode in strogo testiramo vse izdelke. Proizvodnja kakovosti Proizvodnja kakovosti Vlagamo v ljudi, usposabljanje in načine dela, da bi zagotovili, da je vsako izdelano vozilo najvišje kakovosti, izpolnjuje visoke standarde, ki smo si jih zastavili, in si jih prizadeva preseči.