Izziv številka 3

Proizvodni obrati brez emisij CO2

V sklopu tega izziva se srečujemo predvsem z racionalizacijo naših proizvodnih procesov. To pomeni skrajševanje časa proizvodnje, kar se izraža tudi na manjši količini emisij CO2. Naše proizvodne enote bodo energijsko učinkovitejše, čim več bomo uporabljali obnovljive vire energije, kakršna sta sončna in veterna, poleg tega pa bomo uvajali tudi nizko ogljično energijo, ki nastaja pri izgorevanju vodika.

Globalni izziv 2050

Naš cilj je, da bi do leta 2050 dosegli ničelne emisije CO2 v vseh naših proizvodnjih enotah, ki jih imamo po svetu.

/
/
Srednjeročni načrti 2030

Do leta 2030 želimo emisije CO2 naših proizvodnih enot zmanjšati za 35 odstotkov glede na vrednosti iz leta 2013.

Nekaj dosedanjih okoljskih dosežkov korporacije
/
Predstavitev emisij C02 Toyotinih tovarn in upravnih poslopij po svetu (Azija, Severna Amerika, Evropa, Kitajska)
Nekaj dosedanjih okoljskih dosežkov korporacije
/
... zmanjšanje emisij CO2 proizvodnih enot leta 2017 v primerjavi z letom 2013
Izziv številka 3 v praksi
Proizvodne enote brez pare za povečanje energijske učinkovitosti

Emisije CO2 naših proizvodnjih enot nastajajo predvsem iz energije, ki jo porabimo pri proizvodnih procesih. Revizije naših proizvodnih enot so pokazale, da je precej možnosti za večjo energijsko učinkovitost predvsem pri parnih procesih.

Parne procese so proučevali predvsem v dveh proizvodnih enotah v Evropi - v Burnastonu v Veliki Britaniji (TMUK) in proizvodni enoti v Turčiji (TMMT). Pri obeh so ugotovili možnost za potencialno zmanjšanje izgub energije s 33 na 8 odstotkov, če bi se v celoti izognili parnim procesom in jih nadomestili z enostavnejšimi in pametnejšimi procesi.

TMUK je že v zadnji fazi projekta za odstranitev parnih procesov. TMMT pa naj bi ta cilj dosegla do leta 2020.

/
Občutno zmanjšanje energijskih izgub v Franciji

Čeprav je poraba energije zaradi kompaktnega koncepta stavbe že zdaj zelo majhna, smo v naši tovarni v Franciji (TMMF) dosegli še dodatna zmanjšanja. V primerjavi z letom 2002 so izgube manjše kar za 57 odstotkov. Glavna zasluga za to gre predvsem natančnemu nadzoru, boljši izolaciji in sodobni razsvetljavi.

Poleg tega TMMF vlaga v obnovljive vire. Zaradi fotovoltaičnih membran, ki so nameščene na strehi, vsako leto prihranijo 2,5 tome emisij CO2. Poleg tega pa s posebnimi solarnimi stenami prihranijo še 18,4 tone emisij CO2. Pred časom so plinski bojler nadomestili z boljerjem na biomaso, kar prihrani dodatne 1,285 tone emisij CO2 na leto.

/

TMMF je bila že v osnovi zasnovana, tako da naj bi imela čim manjši ogljični odtis. Nekateri skladiščni prostori so za 10-krat manjši od standardov v avtomobilski industriji. Poleg tega pa se nizko tovarniško poslopje diskretno zliva z okoliško pokrajino.

Zato sploh ni presenetljivo, da je bil TMMF izbran za eno izmed petih Toyotinih najbolj trajnostnih tovarn na svetu. Ta tovarna je v okoljskem pogledu pravzaprav vzorčna enota za celotno skupino Toyota.

/
Z lastno hidrogensko energijo nakladamo tovornjake

V naši enoti Motomachi na Japonskem smo uvedli posebno gorivo SimpleFuel™, s katerim promoviramo uporabo energije, ki nastaja pri izgorevanju vodika. Tudi to je sestavni del našega izziva brezemisijskih proizvodnih enot.

SimpleFuel™ je preprosta vodikova postaja, ki uporablja energijo solarnih panelov in prek elektrolize vode proizvaja nizkoogljični vodik, ki je potem skompresiran in shranjen pod pritiskom, tak pa na voljo za uporabo viličarjev.

/

Ena postaja lahko proizvede skoraj 9 kg hidrogena na dan, kar je dovolj za osem viličarjev. Poleg tega pa s svojo velikostjo omogoča hitro in preprosto polnjenje viličarjev.

V tovarni Motomachi vodikove postaje SimpleFuel™ uporabljajo od marca. Če se bo ta pilotski projekt izkazal za uspešnega, bodo SimpleFuel™ uvedli tudi v trajnostnih tovarnah v Veliki Britaniji in Franciji.

/

Več o

Toyota Uredba Uredba V skladu z Uredbo o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih (Uradni list RS, št. 24/2014) Toyota Kakovost Kakovost Kakovost določajo stranke. Naše poslanstvo se nikoli ne konča. Kakovost pri načrtovanju Kakovost pri načrtovanju Pri zagotavljanju izjemne kakovosti ničesar ne prepuščamo naključju. Uporabljamo precizne metode in strogo testiramo vse izdelke. Proizvodnja kakovosti Proizvodnja kakovosti Vlagamo v ljudi, usposabljanje in načine dela, da bi zagotovili, da je vsako izdelano vozilo najvišje kakovosti, izpolnjuje visoke standarde, ki smo si jih zastavili, in si jih prizadeva preseči.