Da bi uresničili cilje Toyotinega okoljskega izziva 2050, smo si zadali tudi srednjeročne cilje, ki jih nameravamo uresničiti do leta 2030. Ti temeljijo na trenutnih družbenih standardih in stopnji razvoja korporacije Toyota.

1. srednjeročni izziv
Nova vozila brez emisij CO2

Do leta 2030 želimo letno prodati najmanj 5,5 milijona elektrificiranih vozil. Ta številka pa naj bi vključevala več kot milijon brezemisijskih vozil (baterijsko-električnih vozil in vozil na gorivne celice).

Tako bi v primerjavi z letom 2010 pri novih vozilih dosegli kar 35-odstotno zmanjšanje emisij CO2. Ta podatek je seveda odvisen od razmer na posameznem trgu.

Odkrijte 1. izziv.

/
2. srednjeročni izziv
Nične emisije življenjskega cikla vozila

Do leta 2030 želimo v primerjavi z letom 2013 za 25 odstotkov zmanjšati emisije celotnega življenjskega cikla vozila.

Odkrijte 2. izziv.

/
3. srednjeročni izziv
Proizvodni obrati brez emisij CO2

Do leta 2030 želimo v primerjavi z vrednostmi iz leta 2013 za 35 odstotkov zmanjšati globalne emisije naših proizvodnjih obratov.

Odkrijte 3. izziv.

/
4. srednjeročni izziv
Optimizacija in zmanjšanje porabe vode

Do leta 2030 želimo implementirati ukrepe za zmanjšanje porabe vode v naših štirih tovarnah v Severni Ameriki, Aziji in Južni Afriki.

Poleg tega bomo v vseh naših 22 tovarnah v Aziji, Evropi in Severni Ameriki uvedli še strožji nadzor kakovosti vode, ki jo po čistilnih napravah izlivamo neposredno v reke.

Odkrijte 4. izziv.

/
5. srednjeročni izziv
Ustvarjanje družbe in sistemov na podlagi recikliranja

Do leta 2030 želimo na vseh koncih sveta uvesti učinkovit sistem zbiranja odsluženih baterij in reciklirnih sistemov. Poleg tega bomo ustvarili 30 enot, ki bodo v skladu z lokalnimi zmogljivostmi in bodo služile za reciklažo vozil na koncu njihovega življenjskega cikla.

Odkrijte 5. izziv

/
6. srednjeročni izziv
Ustvarjanje družbe prihodnosti v sožitju z naravo

Do leta 2030 želimo ustvariti 19 tovarn, ki bodo delovale v sožitju z naravo (12 na Japonskem in 7 na drugih koncih sveta). Poleg tega želimo implementirati tudi druge aktivnosti, ki bodo usmerjene v sožitje z naravo. To bomo vzpostavili v deželah, v katerih je Toyota že prisotna, hkrati pa bomo pri tem tesno sodelovali z lokalnimi oblastmi.

Poleg tega bomo sodelovali z nevladnimi organizacijami in na različne načine spodbujali biodiverziteto. Ljudi bomo ozaveščali o skrbi za prihodnost našega planeta.

Odkrijte 6. izziv.

/

Več o

Toyota Uredba Uredba V skladu z Uredbo o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih (Uradni list RS, št. 24/2014) Toyota Kakovost Kakovost Kakovost določajo stranke. Naše poslanstvo se nikoli ne konča. Kakovost pri načrtovanju Kakovost pri načrtovanju Pri zagotavljanju izjemne kakovosti ničesar ne prepuščamo naključju. Uporabljamo precizne metode in strogo testiramo vse izdelke. Proizvodnja kakovosti Proizvodnja kakovosti Vlagamo v ljudi, usposabljanje in načine dela, da bi zagotovili, da je vsako izdelano vozilo najvišje kakovosti, izpolnjuje visoke standarde, ki smo si jih zastavili, in si jih prizadeva preseči.