Okoljski izziv 2050, ki smo ga objavili leta 2015, je sestavljen iz šestih ločenih "izzivov", ki pokrivajo vse vidike našega poslovanja, naše raziskovanje novih izdelkov in tehnologij ter našo vlogo utiralca poti za posameznike in skupnosti pri spoznavanju in izboljševanju naravnega sveta okoli njih.

Leta 2018 smo si postavili tudi šest srednjeročnih izzivov, ki jih nameravamo uresničiti do leta 2030. Ti temeljijo na trenutnih družbenih standardih in stopnji razvoja korporacije Toyota. Z njimi pa bomo lažje uresničili cilje Okoljskega izziva 2050.

Odkrijte srednjeročne izzive 2030.

1. izziv
Nova vozila brez emisij CO2

Z izzivom za nova vozila brez emisij CO2 smo si zadali 90-odstotno zmanjšanje emisij CO2 pri naših vozilih v primerjavi z ravnmi iz leta 2010, kar želimo doseči do leta 2050.

Za to bomo zmanjšali porabo goriva pri modelih na običajni pogon in promovirali razvoj vozil nove generacije z nizkimi emisijami ali brez emisij ogljika, vključno s hibridnimi modeli, modeli plug-in hybrid, električnimi vozili in vozili na gorivne celice.

Avtomobili na čistejša, alternativna goriva imajo lahko vpliv samo, če jih javnost uporablja v večjem številu, zato jih bomo poskušali narediti čim bolj dostopne in spodbujali razvoj infrastrukture, potrebne za njihovo uporabo, kot so črpalne postaje za gorivo in polnilne točke.

Odkrijte 1. izziv.

2. izziv
Življenjski cikel brez emisij CO2

Z izzivom za življenjski cikel brez emisij CO2 ne želimo zgolj odpraviti emisij CO2, ki nastajajo pri proizvodnji vozil in ko jih vozijo naše stranke.

Želimo odpraviti emisije ogljika pri proizvodnji materialov in delov, ki jih uporabljamo, pri naših logističnih dejavnostih ter pri metodah odlaganja in recikliranja ob koncu življenjskega cikla vozil.

Za to se bomo trudili izdelati okolju prijaznejše dizajne, ki uporabljajo surovine z manjšim ogljičnim odtisom ter manj delov. Povečali bomo obseg uporabe biomaterialov iz obnovljivih virov, zaradi česar bo naša vozila lažje razstaviti in reciklirati.

Odkrijte 2. izziv.

3. izziv
Tovarniški obrati brez emisij CO2

Emisije CO2 ne nastajajo samo med vožnjo, temveč tudi med proizvodnjo vozil v naših tovarnah.

Da bi pomagali zajeziti podnebne spremembe, v proizvodnih obratih uporabljamo strategijo za doseganje nične emisije CO2, pri čemer se osredotočamo na izboljšanje uporabljenih tehnologij in uporabo alternativnih virov energije.

Proizvodne procese bomo racionalizirali, jih skrajšali ter tako dosegli nižjo stopnjo CO2. Obrate bomo naredili energetsko učinkovitejše in uporabljali obnovljive vire energije, kot sta sončna in vetrna energija, ter nizkoogljično energijo, na primer vodikovo energijo.

Odkrijte 3. izziv.

4. izziv
Zmanjševanje in optimizacija porabe vode

Svetovne potrebe po vodi hitro naraščajo, zato je treba nujno ohranjati vire z manjšanjem količine vode, ki jo porabimo pri proizvodnji izdelkov, ter recikliranjem, kadar je to le mogoče.

Na proizvodnih lokacijah smo pričeli zbirati deževnico, da bi zmanjšali količino vode, ki jo naše tovarne pridobijo iz podtalnice ali vodovoda. Razvili smo tudi metode prečiščevanja, tako da lahko že uporabljeno vodo vnovič uporabimo ali jo varno vrnemo v lokalno vodovodno omrežje.

Ker se vodno okolje močno razlikuje po globalnih območjih, kjer delujemo, se bomo potrudili uvesti ukrepe, ki upoštevajo lokalne potrebe.

Odkrijte 4. izziv.

5. izziv
Ustvarjanje družbe in sistemov na osnovi recikliranja

Naraščajoče število prebivalstva, gospodarska rast in želja po udobnejšem življenjskem slogu vedno bolj izčrpavajo naravne vire in hkrati ustvarjajo vse več odpadkov.

Želimo pomagati izgraditi družbo, ki bi temeljila na idealnem razmerju virov/recikliranja, pri čemer bi delovali na štirih ključnih področjih: povečana uporaba okolju prijaznih materialov, načrtovanje in uporaba delov z daljšo življenjsko dobo, razvoj učinkovitejših in temeljitejših tehnologij recikliranja ter uporaba večjega števila materialov, predelanih med odstranjevanjem starih vozil, za izdelavo novih.

Z idejami ter inovacijami na tem področju imamo že več kot 40 let izkušenj in smo zavezani k doseganju še boljših rezultatov v prihodnosti.

Odkrijte 5. izziv.

6. izziv
Ustvarjanje družbe prihodnosti v sožitju z naravo

Da bi vzdrževali in izboljšali sobivanje z naravo, moramo ohranjati gozdove in druge bogate ekosisteme.

Po svetu vodimo večje in manjše projekte na vseh ravneh naše organizacije, s katerimi na lastnih lokacijah in zunanje podpiramo cilj "obogatitve življenj v skupnostih", organiziramo pogozdovanje in sajenje dreves, zelene sheme urbanih prostorov in druge okoljske pobude.

Pridobljena spoznanja bomo uporabili pri izvajanju aktivne vloge v izboljševanju okoljskega izobraževanja in ozaveščanja za izgradnjo družbe, kjer ljudje živijo v sožitju z naravo.

Odkrijte 6. izziv.

Več o

Toyota Uredba Uredba V skladu z Uredbo o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih (Uradni list RS, št. 24/2014) Toyota Kakovost Kakovost Kakovost določajo stranke. Naše poslanstvo se nikoli ne konča. Kakovost pri načrtovanju Kakovost pri načrtovanju Pri zagotavljanju izjemne kakovosti ničesar ne prepuščamo naključju. Uporabljamo precizne metode in strogo testiramo vse izdelke. Proizvodnja kakovosti Proizvodnja kakovosti Vlagamo v ljudi, usposabljanje in načine dela, da bi zagotovili, da je vsako izdelano vozilo najvišje kakovosti, izpolnjuje visoke standarde, ki smo si jih zastavili, in si jih prizadeva preseči.