Iščemo vedno nove načine ponovne uporabe izdelkov in virov, s čimer zmanjšujemo potrebo po surovinah, varčujemo z energijo in pomagamo pri varovanju okolja.

Zavedamo se, da si ne moremo privoščiti biti družba, ki vse zavrže, ter da moramo najti boljše in preprostejše načine za ponovno uporabo stvari, ki jih izdelamo, kakor tudi virov, ki jih uporabljamo za njihovo izdelavo.

Uvedli smo številne sisteme, ki so zasnovani za podaljševanje življenjske dobe delov in komponent, tako da jim v nekaterih primerih dodelimo nove in drugačne naloge. Na primer, imamo obsežno dejavnost ponovne izdelave delov ter na globalni ravni sprejemamo hibridne baterije iz naših vozil ter vpeljujemo shranjevanje čiste električne energije, proizvedene iz sončne energije.

Koncept ponovne uporabe prav tako velja za naše poslanstvo ohranjanja vode, saj jo uporabljamo v čim manjših količinah in recikliramo vse odpadke, ki jih ustvarimo s proizvodnimi procesi. Ker posvečamo pozornost podrobnostim, poskrbimo, da so škatle, v katerih dobavljamo dele, oblikovane s tem namenom in jih lahko ponovno uporabimo.

Kako lahko ponovna uporaba prispeva ...
/
Prikaz prihrankov zaradi izboljšanja ene vrste embalaže v evropskem centru za dele (2015).
/
Količina zbrane deževnice, ki je bila "ponovno uporabljena" v našem proizvodnem obratu v Franciji (od avgusta 2014 do avgusta 2015).
/
Odtis CO2 pri proizvodnji novih filtrov DPF* znaša 22,6 kg, pri ponovno izdelanem filtru DPF pa samo 3,3 kg (Study Chalmers University, Gothenburg).
* Filter trdih delcev za dizelske motorje

Veliko delov vozila je mogoče obnoviti in ponovno uporabiti, pri čemer se izognemo odpadkom in zmanjšamo potrebo po materialih pri izdelavi nadomestnih delov.

Ponovna izdelava delov

Upravljamo obsežen program za ponovno izdelavo delov, ki sprejema rabljene dele iz našega evropskega prodajnega omrežja. Vrnjeni deli se pregledajo in obnovijo v centru za ponovno izdelavo, kjer zamenjamo vse izrabljene dele. Dele ponovno sestavimo, jih zapakiramo in jih po konkurenčnih cenah ponudimo strankam, da lahko s tem tudi one pripomorejo k trajnosti. Večji izdelki, ki jih lahko na ta način uporabimo, vključujejo kompresorje klimatskih naprav, samodejne menjalnike, zobate letve za servovolan, glave valjev, motorje in komplete sklopke.

/

Baterije, ki jih uporabljamo v naših hibridih, so oblikovane za zagotavljanje zanesljivosti in uporabo za ves čas življenjske dobe vozila, ki ga napajajo. Tudi ob koncu življenjske dobe hibridnega vozila lahko najdemo nove načine uporabe njegove hibridne baterije s preostalo kapaciteto.

Ponovna uporaba hibridnih baterij

Različne vrste baterij na osnovi niklja in litija, ki jih uporabljamo v naših hibridih, so oblikovane za vzdržljivost in jih med življenjsko dobo vozila ni treba menjati.

Pravzaprav v veliko primerih trajajo dlje od vozila, ki ga napajajo. Iščemo načine, kako lahko te baterije ponovno izdelamo za ponovno uporabo v naših vozilih ter nadaljnjo uporabo za različne namene in druge načine uporabe, pri čemer lahko izpostavimo stacionarne enote ali enote za shranjevanje zasilnega vira energije.

/

Ob koncu življenjske dobe hibridnega vozila, do katere pride naravno ali zaradi nezgode, je hibridna baterija zelo verjetno še vedno povsem delujoča in pripravljena za uporabo za nove namene kot koristno sredstvo za shranjevanje trajnostno proizvedene energije.

Stacionarno shranjevanje

Ob koncu življenjske dobe hibridnega vozila je lahko pogonska baterija še vedno povsem brezhibna. V takšnih primerih hibridno baterijo lahko odstranite in jo uporabite kot samostojno, stacionarno enoto za shranjevanje električne energije. Če jih uporabljamo več skupaj, lahko s temi baterijami shranjujemo velike količine električne energije, ki jo lahko uporabimo kot del koordiniranega sistema za varčevanje z energijo ali celo za oskrbo z energijo v nujnih primerih.

Po svetu že opažamo dobre primere, kako se lahko hibridne baterije uporabljajo na ta način. V ZDA se uporabljajo za shranjevanje elektrike, proizvedene iz sončne energije v okviru okoljske pobude v nacionalnem parku Yellowstone. Na Japonskem pa Toyotini prodajalci uporabljajo podoben pristop za električno oskrbo svojih prodajnih salonov. Preiskujemo možnosti za tovrstne dejavnosti v Evropi, kjer je trenutno število baterij, ki so na voljo, omejeno zaradi njihove zanesljivosti.

ZDA: shranjevanje zelene energije v nacionalnem parku

Več kot 200 hibridnih baterij, ki smo jih reciklirali iz vozil Toyota Camry, se uporablja kot del projekta z obnovljivimi viri energije v Yellowstonu, najstarejšem nacionalnem parku v ZDA. Skupaj tvorijo stacionarno enoto za shranjevanje energije, ki lahko shranjuje električno energijo, proizvedeno z nizom solarnih plošč v parku. S skupno kapaciteto 85 kWh lahko zlahka oskrbujejo stavbe kampusa Lamar Buffalo Ranch z električno energijo.

Menimo, da takšen način uporabe baterij lahko podvoji njihovo življenjsko dobo ter tako prispeva k sistemu, ki ne proizvaja ogljikovih emisij pri proizvodnji, shranjevanju in distribuciji električne energije.
Življenjska doba baterije po uporabi v avtomobilih: Toyotin učinek

/
/
Solarne plošče na polju kampusa Lamar Buffalo Ranch v nacionalnem parku Yellowstone (ZDA).
/
Ponovno uporabljene hibridne baterije Toyota Camry, ki shranjujejo energijo v Yellowstonu (ZDA).
Učinkovito energetsko načrtovanje na Japonskem

Mnogi Toyotini prodajalci na Japonskem so začeli uporabljati hibridne baterije Smart Green Batteries, ki se uporabljajo za stacionarno shranjevanje solarne električne energije. Deset baterij iz avtomobilov Prius je združenih za shranjevanje lokalno proizvedene električne energije iz fotovoltaičnih plošč. Ta energija se nato uporablja v času največjih potreb, s čimer se znižajo energetski stroški.

Še večja učinkovitost se lahko doseže z uporabo baterij kot dela sistema za energetsko upravljanje stavb skupaj s funkcijami, kot sta energetsko učinkovita klimatska naprava in razsvetljava LED. Hibridne baterije so prav tako uspešno uporabili kot enote za shranjevanje elektrike v nujnih primerih v času naravnih katastrof na Japonskem.

/
Recikliranje Smart Green Batteries za izrabljene baterije Prius (Japonska).

Voda je bistveni globalni vir, ki je pod izjemnim pritiskom. Trudimo se zmanjšati količino vode, ki jo uporabljamo, in ponovno uporabiti čim več odpadne vode, ki nastaja pri naših dejavnostih.

Uporaba vode

Zaradi povečanja svetovnega prebivalstva in povečane kmetijske proizvodnje voda postaja vse bolj dragocen vir. Menimo, da je voda globalno ključna okoljska težava, in se osredotočamo na načine, s katerimi lahko naše podjetje porabi manj vode, čim več vode ponovno uporabi, reciklira in zajame, da bi zmanjšali našo potrebo po vodi iz javnega vodovodnega sistema.

Za naša podjetja po vsem svetu postavljamo vodne cilje, pri čemer upoštevamo različne okoljske razmere v vsaki državi ali regiji. Ti so podprti s številnimi pobudami, od rednega varčevanja z vodo do načinov ponovne uporabe odpadne vode. Skladno z našo zavezanostjo k zagotavljanju, da imajo naši obrati najmanjši možen vpliv na okolje, smo si za obdobje med letoma 2030 in 2040 zadali nično uporabo vode iz javnega vodovodnega sistema.

Pričeli smo izvajati učinkovite ukrepe, na primer v obratu Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) potrebe po vodi zadovoljujemo z deževnico, zbrano v lagunah na sami lokaciji in z učinkovitim recikliranjem odpadne vode. Poleg odgovorne uporabe vode skrbimo tudi za ravnanje z odpadno vodo, ki nastaja v naših proizvodnih procesih. Na primer, v naši tovarni Burnaston v Združenem kraljestvu vodimo inteligentni sistem za upravljanje z vodo, ki ga ne uporabljamo samo za ravnanje z odpadno vodo, ki jo proizvede tovarna, ampak pripomore tudi k zaščiti lokalnega okolja pred poplavami.

/
Postopek obdelave vode v tovarni Toyota Motor Manufacturing France.

Zakaj bi reciklirali, če lahko nekaj vedno znova uporabimo? Naš sistem Kanban "ravno pravi čas" uporablja za ta namen oblikovane plastične zaboje za transport delov v in iz naših tovarn.

Embalaža

Učinkovitost naše proizvodnje po vsem svetu podpira sistem Kanban "ravno pravi čas", s katerim številni različni dobavitelji dobavljajo dele, ki jih potrebujemo, v pravem številu, na pravo mesto in pravočasno. Deluje z uporabo namenskih plastičnih škatel za ponovno uporabo in drugih vrst embalaže, ki so oblikovane za shranjevanje specifičnih delov, tako da jih lahko na najučinkovitejši način transportiramo neposredno do proizvodne linije. Škatle je mogoče ponovno uporabiti, zato ne obstaja tveganje za odpadke, ki so povezani s kartonasto embalažo.

/

Več o

Toyota Uredba Uredba V skladu z Uredbo o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih (Uradni list RS, št. 24/2014) Toyota Kakovost Kakovost Kakovost določajo stranke. Naše poslanstvo se nikoli ne konča. Kakovost pri načrtovanju Kakovost pri načrtovanju Pri zagotavljanju izjemne kakovosti ničesar ne prepuščamo naključju. Uporabljamo precizne metode in strogo testiramo vse izdelke. Proizvodnja kakovosti Proizvodnja kakovosti Vlagamo v ljudi, usposabljanje in načine dela, da bi zagotovili, da je vsako izdelano vozilo najvišje kakovosti, izpolnjuje visoke standarde, ki smo si jih zastavili, in si jih prizadeva preseči.
Vaše nastavitve piškotkov

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke za zagotavljanje funkcionalnosti storitev. Če se strinjate s tem, nadaljujte z uporabo te spletne strani ali pa si oglejte, kako spremeniti nastavitve piškotkov na tej povezavi.