Z zmanjševanjem količine materialov, virov in energije, potrebnih za izdelavo avtomobila, lahko zmanjšamo vpliv na okolje.

Če porabimo manj, ustvarimo tudi manj odpadkov. Tako koncept zmanjševanja igra pomembno vlogo v našem poslanstvu izdelave ultimativnega eko avtomobila, ki v celotnem življenjskem ciklu ne bo vplival na okolje. Pri izdelavi avtomobilov si z inteligentno zasnovo in učinkovitimi proizvodnimi procesi prizadevamo porabiti manj energije, vode in surovin.

Raziskujemo in uporabljamo inovativne materiale, nove procese in pametnejše načine dela ter nadziramo napredek z ocenami ciljev za vsako posamezno vozilo na vseh stopnjah od zasnove, prek izdelave, uporabe in končne odstranitve.

"Dobro razmišljanje, dobri izdelki"

Eidži Tojoda, bivši častni predsednik Toyote

Naši dosedanji dosežki ...
/
/
/
/
/

Te številke* kažejo pomembna področja, na katerih smo dosegli zmanjšanje pri izdelavi vsakega posameznega avtomobila, odkar smo začeli voditi evidenco.
* ACEA 2015
VOC – hlapne organske spojine

Načrtovanje in inovacije

Naša prizadevanja za zmanjšanje vpliva vozil na okolje se pričnejo na samem začetku postopka načrtovanja, kar zagotavlja domiselno razmišljanje o vseh vidikih, od zmogljivosti avtomobila do vrste materialov, ki jih uporabljamo pri njegovi izdelavi.

Trajnostni dizajn: sistem za ocenjevanje eko vozil (Eco-VAS)

Za zagotavljanje bolj zelenih vozil z manjšimi emisijami in vplivom na svet okrog nas je bistvenega pomena, da uporabljamo strategijo in lahko merimo naš napredek. Za to smo pripravili strukturiran način – Toyotin sistem za ocenjevanje ekoloških vozil, t. i. Eco-VAS.

Z uporabo sistema Eco-VAS lahko določimo cilje za zmanjšanje vplivov na okolje, takoj ko začnemo načrtovati in razvijati novo vozilo. Pripravimo oceno življenjskega cikla, da pokažemo vpliv na okolje od stopnje snovanja prek izdelave do uporabe in končne odstranitve ob koncu življenjske dobe vozila.

Ko se projekt razvija od stopnje snovanja do prototipne in proizvodne stopnje, uspešnost stalno merimo v primerjavi s cilji Eco-VAS. Ta pazljivi pristop nas je spodbudil k razvoju novih materialov, na primer bioplastik in umetne mase Toyota Super Olefin Polymer (TSOP), zelo trpežne polipropilenske smole, ki je zelo odporna na udarce ter se lahko reciklira in integrira z drugimi materiali.

Umetna masa TSOP se uporablja tako v notranjosti kot na zunanjih površinah vozil, na primer za armaturne plošče z instrumenti, okrasne dele in celo odbijače. Z delom na tem področju smo odkrili tudi nove načine, kako dobro uporabiti reciklirane materiale.

/
Inovativne lastnosti

Zmanjšanje teže vozila je temeljni način zmanjševanja količine porabljenega goriva in emisij, ki jih proizvede.

Da bi kar najbolje izkoristili to priložnost, si ogledamo, kako in kje lahko zmanjšamo težo že na stopnji načrtovanja. Prav tako si natančno ogledamo vsako komponento, da bi jo naredili lažjo, ne da bi pri tem ogrozili zmogljivost.

Uspeh našega novega lahkega dizajna je viden v pogonskem sklopu Hybrid Synergy Drive, ki je v celoti postal bolj kompakten in 20 % lažji.

/
Primer inovativne integracije materialov v modelu Prius II.
Pametni dizajn

Naše oblikovalske skupine pazljivo premislijo, kako in v kakšnem voznem okolju se bo uporabljalo vozilo. Ta pristop k pametnemu dizajnu pomaga zmanjšati vpliv na okolje in nas vodi bližje k razvoju ultimativnega eko avtomobila.

Model i-ROAD je dober primer tega koncepta, saj gre za kompaktno in povsem električno vozilo, ki ga je preprosto voditi po mestnih ulicah. Tako pripomore k zmanjšanju zastojev v prometu in hkrati ne proizvaja škodljivih emisij izpušnih plinov.

Ekološke plastike

Prvi smo začeli razvijati in uporabljati plastiko, ki je izdelana iz organskih materialov, in ne iz izdelkov na osnovi nafte. Te ogljikovo nevtralne bioplastike izdelujemo iz trajnostnih rastlinskih virov že od leta 2003 in tako zmanjšujemo emisije CO2, ki jih vozilo odda v svojem življenjskem ciklu.

Bili smo prvi proizvajalec na svetu, ki je razvil način izdelave brizganih bioplastik, s čimer smo omogočili uporabo materiala za komponente, kot je armaturna plošča z instrumenti pri modelu Prius. Bioplastike lahko najdete tudi v materialu za zvočno izolacijo, tepihih in oblogah prtljažnika.

/
Uporaba ekološke plastike se od leta 2003 povečuje.
Ravnanje s kemikalijami

Že dolgo preden je z evropsko zakonodajo to postalo zahteva, smo se z različnimi ukrepi trudili zmanjšati naš vpliv na okolje. Zmanjšali ali prenehali smo uporabo težkih kovin, kot so svinec*, kadmij in živo srebro, ki lahko povzročijo dolgotrajno okoljsko škodo, če jih ne odstranimo med odpadke na pravilen način. Uporabljamo avtomobilske dele in protikorozijske premaze brez svinca ter svetila in stikala brez živega srebra. Prav tako se izogibamo uporabi topil in barv, ki vsebujejo škodljive snovi.

V celoti izpolnjujemo zahteve uredbe REACH, evropske uredbe o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij ter z vsemi poslovnimi partnerji sodelujemo tako, da tudi oni razumejo svoje dolžnosti in odgovornosti. Dejavnosti REACH se izvajajo na vseh ravneh našega poslovanja, vključno s proizvodnjo, deli in dodatno opremo. Radi bi postali vodilni v svetu na področju varnih kemikalij in drugih predpisov za kemikalije. Morebitna vprašanja v zvezi z uredbo REACH pošljite na naslednji naslov: reach@toyota-europe.com

* Razen v zagonskih akumulatorjih, kot je navedeno v izjemah v dodatku II Direktive Komisije 2000/53

/
REACH je evropska uredba o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij.
Operacije in logistika

Skrb za okoljsko učinkovitost našega poslovanja je prav tako pomembna kot vozila, ki jih izdelujemo, zato stalno iščemo načine, kako zmanjšati potrebo po naravnih virih, emisije in količino odpadkov, ki jih ustvarimo.

Dober sosed

S proizvodnimi obrati za izdelavo vozil, motorjev in menjalnikov v Združenem kraljestvu, Franciji, na Češkem, Poljskem, v Rusiji, Turčiji in na Portugalskem pomembno prispevamo k proizvodnji v celi Evropi. Povsod, kjer poslujemo, poskušamo biti "dober sosed", saj je to ključnega pomena. To ne pomeni biti zgolj dober delodajalec, temveč zajema tudi varovanje in izboljševanje okolja ter skupnosti okoli nas.

Ves čas iščemo nove načine za zmanjšanje uporabe naravnih virov in emisij toplogrednih plinov. Z različnimi metodami zajemamo in izrabljamo sončno ogrevanje in električno energijo ter namesto ogrevanja s plinom uporabljamo obnovljivo biomaso. Prav tako si prizadevamo poiskati najučinkovitejše metode transportiranja delov in končanih vozil, uporabljati boljšo logistiko in metode transporta z manj vpliva na okolje.

/
Evropske pobude
Solarna stena

Francoska tovarna Toyota Motor Manufacturing v Valenciennesu, ki je dom modela Yaris, uporablja sončno toploto kot brezogljikov način izboljšanja svojega sistema centralnega ogrevanja. Postavili so solarno steno, perforirano kovinsko ploščo v velikosti 410 m2, ki so jo namestili pred južno steno stavbe. Tako so ustvarili zračni žep, ki ga ogreva sonce. Z uporabo ventilacije in naravne konvekcije se vroč zrak dovaja v sistem, ki ogreva stiskalnico, kjer stiskajo plošče avtomobilskih karoserij.

/
Sončni nizi

Podjetje Toyota Motor Manufacturing UK je z uporabo sončne energije za napajanje obratov zmanjšalo svoj ogljikov odtis. V tovarni Burnaston upravlja z enim največjih solarnih nizov v britanski industriji in manjšim sistemom v tovarni motorjev v severnem Walesu. 17.000 fotovoltaičnih plošč lahko skupaj proizvede skoraj 7250 mW/h električne energije, kar zadostuje za izdelavo 7000 avtomobilov in 22.500 motorjev letno.

/
Shranjevanje deževnice

Voda je dragocen vir, zato smo prihranili veliko količino vode, ki jo potrebujemo za izdelavo posameznega vozila. V mestu Valenciennes prav tako zmanjšujemo količino vode, ki jo dobimo iz javnega vodovoda, tako da prestrezamo deževnico v dveh velikih lagunah na območju tovarne. Veliki sta 6200 m2 in 10.380 m2 ter nam pomagata povsem izničiti uporabo javne vode v proizvodnih procesih. Zaradi uspeha tega načrta si je Toyota Motor Manufacturing France prislužila najvišjo platinasto nagrado v našem notranjem programu za globalne okoljske nagrade Global Environmental Award.

/
Ogrevalni kotel na biomaso

Tovarna v Valenciennesu je zmanjšala emisije toplogrednih plinov tako, da je zamenjala enega izmed svojih plinskih ogrevalnih kotlov za takšnega, v katerem se kurijo peleti iz biomase. Kotel, ki so ga razvili v partnerstvu s specializiranim energetskim podjetjem EDF Optimal Solutions, so pričeli uporabljati marca 2015. Proizvede lahko 1000 kW in z njim vzdržujejo konstantno temperaturo pri procesih za površinsko obdelavo vozil.

/
Pametne rešitve za embalažo

Odpremljanje delov ter vozil v tovarne in iz njih je področje, kjer lahko zmanjšamo emisije ogljika tako, da razmislimo, kako lahko učinkoviteje in z manj odpadkov transportiramo izdelke. Ekipe sodelujejo med seboj ter se osredotočajo na različne vrste in oblike izdelkov, ki jih uporabljamo, da bi izdelale embalažo za hkraten transport čim več izdelkov s cestnim ali železniškim prevozom.

Rezultati so boljša prostorska učinkovitost, manjše emisije CO2 in embalaža, ki jo je lažje napolniti, naložiti in razložiti. Z letno podelitvijo nagrade Global Eco Awards spodbujamo nove ideje, kakršna je ta, in naš evropski depo za dele v Belgiji je bil eden izmed zmagovalcev zaradi svojih inovativnih rešitev na tem področju.

/
Učinkoviti sistemi za dobavo

Transport delov in izdelkov nudi mnogo možnosti za zmanjšanje celotne ravni emisij, pri čemer sodelujemo s partnerji v transportni in oskrbovalni verigi.

Trudimo se uporabljati načine transporta z manjšimi emisijami ter tako uporabljamo pomorski in železniški transport kot alternativi za cestni prevoz na dolge razdalje. Prav tako je pomembna uporaba energetsko učinkovitih vozil, vključno s tistimi, ki jih poganjajo alternativna goriva. Voznike podpiramo pri učenju ekoloških tehnik vožnje in spodbujamo načrtovanje poti, ki vozilom omogočajo čim bolj učinkovito vožnjo. Prav tako je pomemben čim boljši izkoristek tovornega prostora vozila, pri čemer se izogibamo prostemu teku po dostavah in, kjer je to možno, dostavljamo neposredno strankam, da bi se tako izognili vožnji do in od skladišč.

/

Več o

Toyota Uredba Uredba V skladu z Uredbo o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih (Uradni list RS, št. 24/2014) Toyota Kakovost Kakovost Kakovost določajo stranke. Naše poslanstvo se nikoli ne konča. Kakovost pri načrtovanju Kakovost pri načrtovanju Pri zagotavljanju izjemne kakovosti ničesar ne prepuščamo naključju. Uporabljamo precizne metode in strogo testiramo vse izdelke. Proizvodnja kakovosti Proizvodnja kakovosti Vlagamo v ljudi, usposabljanje in načine dela, da bi zagotovili, da je vsako izdelano vozilo najvišje kakovosti, izpolnjuje visoke standarde, ki smo si jih zastavili, in si jih prizadeva preseči.