Pri Toyoti nenehno iščemo načine, kako zmanjšati naš vpliv na okolje. V razdelku Boljši svet lahko odkrijete, kaj smo storili, kaj počnemo in kakšni so naši načrti v prihodnosti, da bi zagotovili harmonijo med ljudmi, izdelki in planetom.

Štirje R-ji za boljši svet

Že dolgo dajemo prednost razvoju proizvodnih metod in vozil, ki manj obremenjujejo okolje. Ta celostni 360-stopinjski pristop temelji na konceptu, ki je poznan kot koncept štirih R-jev: zmanjševanje, ponovna uporaba, recikliranje in predelava (Reduce, Reuse, Recycle, Recover). Te preproste besede opredeljujejo naše stalno izboljševanje načinov, kako načrtujemo in izdelujemo vozila, kako se naša vozila vedejo med vožnjo in kako jih lahko varno ter odgovorno odstranimo na odpad ob koncu njihove življenjske dobe.

Z osredotočanjem na koncept štirih R-jev zmanjšujemo porabo dragocenih naravnih virov in emisije ogljika. Prav tako nam pomaga načrtovati vozila prihodnosti, ki bodo z uporabo inovativnih materialov in alternativnih pogonskih sistemov še čistejša in učinkovitejša. S tem pristopom bomo dosegli cilj ultimativnega eko avtomobila, ki na nobeni stopnji svojega življenjskega cikla ne vpliva na okolje.

/
Zmanjševanje

Zmanjševanje pomeni manjšo porabo in manjši vpliv na okolje. To velja za vse, kar počnemo, od načrtovanja avtomobilov, ki manj obremenjujejo okolje, do ustvarjanja proizvodnih procesov, ki porabljajo manj virov in hkrati manj onesnažujejo.

Ponovna uporaba

Pri stvareh, ki jih ne moremo zmanjšati, si prizadevamo za ponovno uporabo. Med življenjsko dobo avtomobila lahko veliko njegovih delov predelamo in ponovno uporabimo. Enako velja, ko je vozilo pripravljeno za razrez, saj lahko še vedno vsebuje veliko delov, ki jih je mogoče obnoviti in ponovno uporabiti. Pri proizvodnji si prizadevamo ponovno uporabljati vire in jih ne zavržemo, npr. vode in drugih odvečnih materialov, ki nastanejo v proizvodnih procesih.

Recikliranje

Z recikliranjem stvari nam za izdelavo novih ni treba porabiti veliko novih virov ali materialov. Reciklirane materiale uporabljamo pri izdelavi novih avtomobilov, pri čemer iščemo načine za recikliranje komponent naših vozil, kot npr. dele hibridnih pogonskih sklopov. Možnost recikliranja je načrtovana pri vseh naših vozilih.

Predelava

Da bi ohranili minimalno raven odpadkov, poskušamo v proizvodnih procesih predelati čim več. Poleg tega sodelujemo tudi s specializiranimi partnerji, da bi ustvarili najboljše možne postopke odstranjevanja za naša vozila. Celo najmanjše ostanke odpadkov lahko predelamo in uporabimo, na primer kot vir alternativnih goriv za industrijo.

Več o

Toyota Uredba Uredba V skladu z Uredbo o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih (Uradni list RS, št. 24/2014) Toyota Kakovost Kakovost Kakovost določajo stranke. Naše poslanstvo se nikoli ne konča. Kakovost pri načrtovanju Kakovost pri načrtovanju Pri zagotavljanju izjemne kakovosti ničesar ne prepuščamo naključju. Uporabljamo precizne metode in strogo testiramo vse izdelke. Proizvodnja kakovosti Proizvodnja kakovosti Vlagamo v ljudi, usposabljanje in načine dela, da bi zagotovili, da je vsako izdelano vozilo najvišje kakovosti, izpolnjuje visoke standarde, ki smo si jih zastavili, in si jih prizadeva preseči.