1. Discover Toyota
  2. Electrified
  3. Fuel Cell Electric
  4. Hydrogen Society
  5. Why use Hydrogen
Izberite
Izberite

Zakaj bi uporabljali vodik?

 

 

Obnovljiva energija, ki jo proizvajamo z vodikom, je povsem brezogljična. Ko jo pretvorimo v električno energijo, so edine emisije kapljice vode. Poleg tega je vodik enostaven za prevoz in hranjenje. Zaradi svoje vsesplošne prisotnosti je izjemno uporaben vir energije.

Brez emisij CO2

Proizvodnja električne energije iz vodika na ustvarja ogljikovega dioksida. Celoten proces je povsem brezemisijski. Zato je to idealna zelena energija, ki nam omogoča vdihovanje čistega zraka. 

Neomejena zaloga

Vodik lahko pridobivami iz različnih snovi - iz nafte, plina, biogoriv, blata in vode. In naš planet vsebuje zelo veliko vode. Zato vodika ne bo nikoli zmanjkalo, kar pomeni, da ga bodo tudi naši vniki povsem brezskrbno uporabljali.  

Enostaven prevoz in skladiščenje

Električno energijo je razmeroma težko skladiščiti in prevažati na daljše razdalje. A energija, ki jo proizvajamo s pomočjo vodika, je enostavna za prevoz in skladiščenje. Ta metoda je bolj učinkovita tudi od obnovljivih virov, kakršna sta vetrna in sončna energija, ki sta močno odvisni od lokacije, letnega časa in vremenskih pogojev. 

Lokalna proizvodnja in koristi za nadlednje generacije

Morda največjo prednost vodika predstavlja možnost lokalne proizvodnje, kar državam omogoča neodvisnost od zunanjih dobaviteljev energentov. Hkrati to pomeni, da bodo tudi naši otroci in generacije za njimi deležni energetske neodvisnosti.