1. Novice in dogodki Toyota
  2. Toyota podpira lokalne skupnosti
Izberite

Toyota podpira lokalne skupnosti v boju proti koronavirusu

V času, ko se svet sooča s pandemijo COVID-19, je Toyota Motor Europe v sklopu vseh svojih proizvodnih enot, nacionalnih komunikacijskih oddelkov in prodajnih mrež uvedla številne ukrepe, s katerimi na različne načine pomaga lokalnim skupnostim. Seveda je največja skrb posvečena zdravstveni in nujni oskrbi.

Toyota že od nekdaj temelji na družbeno-odgovornih vrednotah. Nenazadnje je o tem premišljeval že Sakiči Tojoda, ki je iznašel avtomatske statve, da bi z njimi razbremenil svojo mater. In skrb za druge je vse od takrat dobesedno zakoreninjena v Toyotinemu načinu. Tako so se vsi člani ekipe Toyota odzvali pozivi k pomoči lokalnim skupnostim, ki se predvsem v Evropi soočajo s povsem novo krizo javnega zdravstva.

Pomoč se vrši na številnih ravneh: od zagotavljanja nujne opreme, kot so na primer zaščitne maske, do donacij, s katerimi financirajo nakup dodatnih respiratorjev. Poleg tega pa je Toyota zdravstvenemu osebju, članom Rdečega križa in drugih neprofitnih organizacij dala na uporabo na stotine svojih vozil.

Ob vsem tem pa Toyota pomaga tudi s svojim tehničnim znanjem in svojim načinom organizacije delovnih procesov, ki jih lahko uporabljajo tudi v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah.

Nekaj primerov dosedanja pomoči:

Medicinske zaščitne maske

Toyota uporablja 3D tiskalnike za izdelavo enostavnih zaščitnih mask za zdravstvene delavce. Izdelujejo jih v tovarnah v Franciji, na Poljskem in v Veliki Britaniji, kjer vsak dan izdelajo več kot 300 tovrstnih zaščitnih mask.

Pripomočki za prostoročno odpiranje vrat

V tovarni na Poljskem in v Franciji izdelujejo tudi dele za prostoročno odpiranje vrat. Navodila za izdelavo so na voljo na povezavi: 

https://www.materialise.com/en/hands-free-door-opener

Zagotavljanje znanja

Produkcijski način Toyota je znan po svoji izjemni učinkovitosti. Toyota svoj način organiziranosti delovnih procesov omogoča tudi izdelovalcem respiratorjev in na ta način omogoča njihovo večjo produkcijsko učinkovitost. Poleg tega pa s svojim načinom pomaga pri organiziranju dela v bolnišnicah in pri vzdržavanju in razporejanju medicinske opreme.

Zagotavljanje vozil

Toyota takorekoč povsod po Evropi daje na uporabo svoja vozila, ki jih lahko uporablja zdravstveno osebje, prostovoljci, člani Rdečega križa in drugih prostovoljnih neprofitnih organizacij.

• Različne donacije: V zadnjih tednih je bilo izvedenih precejšnje število donacij različne zaščitne opreme (maske, očala, rokavice, zaščita za čevlje ...), ki smo jih podarili različnim lokalnim zdravstvenim ustanovam. Poleg tega pa smo zdravstvenemu osebju dali na uporabo tudi naša vozila. Določene tovarne pa so v medicinske namene odstopila svoja skladišča in parkirišča.

 Denarne donacije: Toyotine izpostave v določenih evropskih državah so lokalnim skupnostim, bolnišnicam in prostovoljnim društvom namenile tudi denarne donacije.

• Pomoč strankam: Toyota je v sodelovanju s svojimi finančnimi službami priskočila na pomoč tudi strankam, ki so v času krize najbolj prizadete.