1. Novice in dogodki Toyota
  2. Obnovljivo elektricno energijo
Izberite

Obnovljivo električno energijo

• Od 1. januarja 2019 je Toyota pri evropskih aktivnostih 100-odstotno prešla na obnovljivo električno energijo.
• Ta dosežek se nanaša na celotno Toyotino evropsko aktivnost, ki jo sestavlja: 9 proizvodnih enot, 29 distrubuterjev, 4 pisarne, 1 razvojni center in 21 logističnih centrov.
• Cilj je bil dosežen leto dni pred zastavljenim rokom.
• To je pomemben korak na poti proti ničelnim emisijam življenjskega cikla, ki je eden izmed šestih ciljev Toyotinega okoljskega izziva 2050.

Toyota Motor Europe (TME) 

Toyota Motor Europe (TME) je objavila, da je v letu 2019 dosegla 100-odstotno stopnjo uporabe obnovljive električne energije pri svojih aktivnostih na evropskem trgu.
Toyotine evropske operacije sestavlja 9 tovarn, 14 deponirnih centrov za sestavne dele, 7 logističnih centrov, 29 nacionalnih marketinško-prodajnih oddelkov, centrala TME s pisarnami in Toyotin tehnični center. Vsi skupaj za nemoteno poslovanje potrebujejo približno 500 GWh električne energije.

“Prehod na obnovljivo električno energijo je izjemno pomemben korak našega okoljskega izziva 2050. Trajnostna zasnova naših operacij je ključnega pomena za ustvarjanje zaupanja v našo znamko. Zaradi izjemnih uspehov avtomobilov na hibridni pogon smo na dobri poti, da bomo brez težav ugodili emisijskim zahtevam na evropskem trgu. A naša skrb za okolje je 360-stopinjska, predvsem pa precej širša od zgolj emisij proizvedenih avtomobilov,” je povedal Dr. Johan van Zyl, predsednik in direktor Toyote Motor Europe.

100-odstotni prehod na obnovljivo električno energijo je lahko dosežena s kombinacijo naslednjih aktivnosti:

• Spodbujanje obnavljanja električne energije pri vseh Toyotinih produkcijskih operacijah. Pri tem je zelo pomembno sodelovanje z lokalnimi oblastmi (proizvodni enoti TPCE in TMUK in logistični center v Madridu so opremljeni s solarnimi paneli, TMMF s solarnim zidom, Zeebrugge z vetrnico ...).
• Nakup obnovljive električne energije, kjer je to mogoče.
• Pridobivanje električnih cerfifikatov v državah EU po evropski direktivi EU 2009/28/EC.
• Pridobivanje I-REC (International-Renewable Electricity Certificate) v državah, ki niso članice EU.

Poleg tako imenovane dekarbonizacije električne energije si Toyota prizadeva tudi za vsesplošno zmanjšanje porabe električne energije pri vseh svojih operacijah. V prozivodnih enotah so si že leta 2013 zadali cilj, da bodo energijo, potrebno za izdelavo posameznega avtomobila, zmanjšali za 18 odstotkov. V primerjavi z evropskim povprečjem, ki znaša 2,3 MWh na proizvedeni avtomobil, je Toyotina poraba električne energije na en proizvedeni avtomobil kar za 48 odstotkov manjša.

Okoljska trajnost je bila vedno na Toyotinem prednostnem seznamu. Okoljska tematika je bila za vodstvo korporacije Toyota pomembna že vse od leta 1963, ko je bil ustanovljen okoljski komite. Od leta 1973 pa o pomembnosti skrbi za okolje ozaveščajo svoje delavce v sklopu tako imenovanih okoljskih mesecev. Korporacija Toyota je že leta 1992 uvedla 5-letne načrte za zmanjševanje okoljskih odtisov. Ti načrti upoštevajo uporabo vozil in tudi vse aktivnosti, ki so povezane z njihovo proizvodno.

Leta 2015 je Toyota predstavila svoj Okoljski izziv 2050, ki ga sestavlja šest ciljev,* ti pa so pomemben sestavni del dolgoročne strategije. Prehod na 100-odstotno obnovljivo električno energijo je sestavni del ciljev številka 2 (ničelne emisije življenjskega cikla) in številka 3 (ničelne emisije proizvodnih enot), ki načrtujeta izničenje emisij ogljikovega dioksida v celotnem življenjskem ciklu vozil, vključno z vsemi spremlajočimi dejavnostmi.

* Toyotin okoljski izziv 2050 (Toyota Environmental Challenge 2050) Oktobra 2015 je Toyota predstavila svoj Okoljski izziv 2050, ki temelji na prejšnjih okoljskih iniciativah. Sestavlja ga šest ciljev, ki se dotikajo vseh aktivnosti korporacije. S temi cilji se zavezujemo, da v prihodnosti naše dejavnosti ne bodo imele nikakršnega negativnega vpliva na okolje. Prizadevamo si za ničelne emisije življenjskega cikla in proizvodnih enot, za zmanjševanje porabe vode ...