1. Novice in dogodki Toyota
  2. Nagradna igra
Izberite

Pravila nagradne igre Toyota za avtomobilske navdušence

Organizator nagradne igre je Toyota Adria d.o.o., Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra ne deluje v povezavi s Facebookom in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani Facebooka. Prejemnik podatkov, posredovanih s strani udeležencev, ni Facebook, temveč organizator, kot upravljavec Facebook strani Toyota Slovenija. Facebook hkrati v povezavi z nagradno igro ne prevzema nobene odgovornosti.

Nagradna igra poteka na spletnem mestu http://www.facebook.com/toyotaslovenija od 24. 11. do 27. 11. 2020 do 9.00 ure.

Organizator bo v okviru nagradne igre podelil 1 promocijski paket Toyota.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki omrežja Facebook, ki: - so državljani Republike Slovenije in - izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni družbe Toyota Adria d.o.o., pogodbeni sodelavci ter študentje, ki delajo pri organizatorju nagradne igre in osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.

Za sodelovanje v nagradnem žrebanju mora sodelujoči v komentar na objavo o nagradni igri zapisati odgovor. Komisija izmed vseh prispevkov izžreba enega uporabnika in mu podeli nagrado. Nagrajenci morajo izpolnjevati vsa zapisana pravila in pogoje. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Organizator ne prevzema odgovornosti za:

  •  kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,
  •  nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitev,
  •  nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,
  •  kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.

Nagrajenci bodo objavljeni v komentarju v objavi za nagradno igro. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. S sodelovanjem v nagradni igri izžrebanci dovoljujejo javno objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek). Nagrajenci morajo v zasebno sporočilo na Facebook strani posredovati podatke za pošiljanje nagrade (ime, priimek in naslov). Nagrajenec mora podatke oddati v 2 dneh od prejema obvestila.

Organizator na podlagi podatkov, ki jih posreduje nagrajenec, preveri ujemanje podatkov s tistimi, ki so zapisani na Facebook strani. Če se izžrebanec ne odzove ali v 2 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru podeli rezervno izžrebanim nagrajencem. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.

Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v povezavi s sodelovanjem v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico, da v času trajanja nagradne igre, zaradi višje sile, zlorabe sistema ali drugega dejanja, na katerega ne bo mogel vplivati, prekine nagradno igro, spremeni splošne pogoje, razveljavi posamezno nagradno igro in jo pod obstoječimi ali spremenjenimi pogoji prične ponovno ali se odloči, da bo nagradno igro prekinil in nagrad ne bo podelil.

Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov na info@toyota.si.

Varovanje podatkov
Sodelovanje udeleženca v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. listRS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da organizator igre hrani podatke udeleženca in jih obdeluje ter uporablja izključno za namene izvajanja te igre.

Sodelujoči v nagradni igri se odpoveduje kakršnim koli pravnim zahtevkom do organizatorja, posredno ali neposredno povezanih s sodelovanjem v nagradni igri.

Ljubljana, 24. 11. 2020

Toyota Adria d.o.o.