1. Novice in dogodki Toyota
  2. KINTO
Izberite

Toyota napoveduje ustanovitev nove družbe za mobilnostne storitve KINTO Europe

• KINTO Europe, skupni projekt Toyota Motor Europe (TME) in Toyota Financial Services (TFS), bo s svojimi aktivnostmi začel aprila 2021. Družba bo imela sedež v Kölnu v Nemčiji.
• Nove mobilnostne storitve KINTO bodo na voljo v celotni regiji, hkrati pa bodo podpirale razvoj storitev, ki bodo omogočale prehod v družbo za zagotavljanje mobilnosti.
• Evropska prodajna mreža Toyota bo igrala ključno vlogo pri zagotavljanju novih mobilnostnih storitev KINTO, ki se bodo pridružile konvencionalnim načinom prodaje in lastništva vozil.


KINTO je nova znamka za zagotavljanje mobilnostnih storitev, ki z ustanovitvijo družbe KINTO Europe prehaja iz projektne v poslovno fazo. Gre za skupni projekt Toyota Motor Europe (TME) in Toyota Financial Services (TFS). Podjetje KINTO Europe, ki bo imelo sedež v Kölnu v Nemčiji, bo s svojimi poslovnimi aktivnostmi začelo aprila 2021.

Avtomobilska industrija in njene stranke so se ob pandemiji COVID-19 soočili z novimi izzivi. V tem času so se marsikomu spremenile življenjske prioritete in navade. Pri znamki Toyota so prepričani, da so nove razmere hkrati tudi idealna priložnost za vzpostavitev novih mobilnostnih storitev. Največ premisleka je deležen miselni preskok z lastništva na zgolj uporabo. KINTO Europe bo nekakšno središče teh potreb. Ponujal bo storitve avtomobilske naročnine, souporabe, skupne vožnje in multimodalnosti. Storitve bodo prilagojene zasebnim in poslovnim uporabnikom, pa tudi večjim organizacijam in mestom.

Snovanje našega zemljevida:

“Ne želimo zgolj slediti modelom novih mobilnostnih rešitev, ki so jih že ustvarili naši tekmeci. Želimo najti povsem svoje načine in izkoriščati naše unikatne prednosti, s katerimi si bomo zagotovili svoje mesto v svetu mobilnosti. Zasnovali bomo svoje strategije, ki bodo poudarjale naše poslovne prednosti. KINTO ni samo ena usluga ali izdelek. Gre za skupek storitev za različne tipe strank," je povedal Tom Fux, direktor KINTO Europe.

Vloga trgovcev pri zagotavljanju mobilnostnih storitev

Evropska prodajna mreža Toyota bo še naprej imela ključno vlogo. Ambicija znamke Toyota je, da bodo trgovci v prihodnosti zagotavljali tudi različne mobilnostne storitve. To jim bo omogočilo nadgradnjo svojih konvencionalnih prodajno-servisnih aktivnosti. Svojim strankam bodo omogočali dostop do vozil, ki jih v danem trenutku in okoliščinah potrebujejo.
Raznolika ponudba KINTO v Evropi

Znamka KINTO je bila v Evropi predstavljena januarja 2020. Od takrat se je zanimanje za usluge KINTO močno povečalo, saj so se izkazale za trajnostne in zanesljive storitve.

KINTO One je ponudba storitve najema, ki vključuje vse. Do sedaj je bila ta storitev predstavljena v sedmih evropskih državah, v letu 2021 pa bo na voljo tudi na novih trgih. Zaenkrat je vzpostavljena flota več kot 100.000 vozil.

KINTO Share zagotavlja storitve souporabe avtomobilov. Trenutno so te storitve na voljo v Italiji in Španiji ter na Danskem, Irskem in Švedskem. V prihodnosti bodo na voljo še v drugih državah.

KINTO Flex je storitev fleksibilne kratkoročne naročnine, pri kateri lahko stranke uporabljajo vsa vozila iz ponudb Toyota in Lexus. Ta storitev strankam omogoča izdatno mero svobodne izbire vozila, ki ga v danem trenutku potrebujejo. V storitev sta vključena tudi servisiranje in vzdrževanje.

KINTO Join je nova korporativna rešitev skupnega prevoza, s pomočjo katere si zaposleni lahko ustvarijo lastno prevozno mrežo. Ta storitev je zaenkrat na voljo na Norveškem in v Italiji, kmalu pa bo na voljo tudi v Veliki Britaniji.

KINTO Go je multimodalni način, ki koordinira načrtovanje potovanj, parkiranja, taksi uslug in dogodkov. Zaenkrat je na voljo v Italiji, v bližnji prihodnosti pa se obeta tudi širitev na druge države.