1. Business
  2. Toyota Business
  3. Flexible Finance
Izberite
Izberite

FINANČNE REŠITVE PO MERI

Vsaka flotna stranka je edinstvena, zato Toyota BusinessPlus ponuja kopico rešitev financiranja, ki jih je mogoče prilagoditi glede na vaše individualne potrebe. Naši usposobljeni svetovalci po Sloveniji vam lahko pomagajo najti stroškovno najučinkovitejši način.

RAZLOGI ZA DELO S PAKETOM TOYOTA BUSINESSPLUS

Klasični finančni lizing

Klasična oblika finančnega leasing, kjer leasingojemalec plačuje enake obroke ves čas trajanja financiranja in s plačilom zadnjega obroka preide lastništvo nad vozilom iz leasingodajalca na leasingojemalca. Vozilo se v poslovnih knjigah void kot osnovno sredstvo.

Poslovni najem

Najemno razmerje med najemodajalecem in najemnikom, kjer za čas uporabe voziila najemnik najemodajalcu krije izključno dogovorjeno mesečno najemnino, vse ostale stroške vezane na uporabo vozila pa krije sam. Višina najemnine je vezana na predvideno število prevoženih kilometrov. Po izteku najemnega razmerja najemnik vrne vozilo najemodajalcu.

Toyota Flex financiranje

Oblika finačnega leasing, ki omogoča leasingojemalcu plačevanje nižjih mesečnih obrokov na račun povečanega zadnjega obroka. S plačilom zadnjega povečanega obroka preide lastništvo nad vozilom iz leasingodajalca na leasingojemalca. Vozilo se v poslovnih knjigah void kot osnovno sredstvo.

Poslovni najem z vključenimi stroški uporabe

Najemno razmerje med najemodajalecem in najemnikom, kjer za čas uporabe voziila najemnik najemodajalcu krije dogovorjeno mesečno najemnino, v katero so zajeti vsi stroški vezani na uporabo vozila (razen goriva in vinjete). Višina najemnine je vezana na predvideno število prevoženih kilometrov. Po izteku najemnega razmerja najemnik vrne vozilo najemodajalcu.

Kontaktirajte nas: businessplus@toyota.si

POIŠČITE INFORMACIJE