Vodik bi lahko igral pomembno vlogo pri zastavljenem cilju

20 % zmanjšanja emisij CO2 do leta 2050

Vodikov svet (Hydrogen Council) v prvi tovrstni študiji postavlja vodik kot glavni steber energetskega prehoda

Medtem ko so se svetovni voditelji zbrali na 23. konferenci držav pogodbenic v Bonnu, se je 18 glavnih akterjev v svojih industrijskih panogah znotraj koalicije Vodikovega sveta sestalo in skupaj s svetovalno družbo McKinsey pripravilo prvo vizijo vloge vodika na globalni ravni.

Študija je pokazala, da bi lahko vodik kot eden od glavnih stebrov energetskega prehoda do leta 2050 ustvaril za 2,5 bilijona ameriških dolarjev poslov in s tem več kot 30 milijonov delovnih mest.

Vizija Vodikovega sveta glede vodika je dodatno podprta s študijo z naslovom Hydrogen, Scaling up (Večja uporaba vodika), ki opisuje celosten in natančen časovni načrt za povečanje uporabe vodika in njegov pozitiven vpliv na energetski prehod

Ob večji uporabi bi lahko vodik do leta 2050 predstavljal skoraj petino skupne končne porabe energije.S tem bi upadle letne vrednosti emisij CO2 za približno 6 milijard ton, kar bi glede na trenutne vrednosti prispevalo k 20-% zmanjšanju, ki je potrebno za omejitev globalnega segrevanja na dve stopinji Celzija.

Po mnenju Sveta bi lahko vodik do leta 2030 poganjal od približno 10 do 15 milijonov avtomobilov in pol milijona tovornjakov, obenem pa bi ga izkoriščali tudi na drugih področjih, kot so industrijska proizvodnja in surovine, ogrevanje in energetska oskrba, proizvodnja in shranjevanje energije.

Po napovedih raziskave bi se lahko letno povpraševanje po vodiku do leta 2050 povečalo za desetkrat na skoraj 80 eksajoulov, kar bi po dvostopenjskem scenariju pomenilo 18 % skupnih končnih energetskih potreb.Do leta 2050 naj bi se svetovno prebivalstvo povečalo za dve milijardi in vodikove tehnologije bi lahko prispevale k trajnostni gospodarski rasti.

/

»Svet mora v 21. stoletju povečati uporabo nizkoogljičnih virov energije,« je dejal Takeši Učijamada, predsednik upravnega odbora pri Toyota Motor Corporation in sopredsedujoči v Vodikovem svetu.

»Vodik je nepogrešljiv vir pri energetskem prehodu, saj ga je mogoče uporabiti za shranjevanje in transport vetrne, sončne in druge obnovljive energije za napajanje prevoznih sredstev in številnih drugih stvari.Vodikov svet je v tem viru energije prepoznal sedem vlog in zato spodbujamo oblasti in investitorje, da v energetskih načrtih vodiku namenijo pomembno vlogo.Vsi si močno prizadevamo za čimprejšnji zagon vodikovega gospodarstva.«

Za to so potrebne velike naložbe; približno od 20 do 25 milijard ameriških dolarjev na letni ravni in skupaj okoli 280 milijard ameriških dolarjev do leta 2030.Študija ocenjuje, da so naložbe za povečanje obsega tovrstne tehnologije izvedljive znotraj ustreznega regulativnega okvira, ki vključuje dolgoročne, stabilne politike usklajevanja in spodbujanja.

Naložbe v energijo na svetovni ravni dosegajo že več kot 1,7 bilijona ameriških dolarjev letno, vključno s 650 milijardami v nafto in plin, 300 milijardami v obnovljivo energijo in z dobrimi 300 milijardami v avtomobilsko industrijo.

»Ta študija potrjuje, da je vodik osrednji steber energetskega prehoda in nas spodbuja pri podpiranju njegove širše uporabe.Vodik bo igral ključno vlogo pri energetskem prehodu v določenih sektorjih in svetovnih regijah.Prej ko bo do tovrstnega prehoda prišlo, prej bodo naša gospodarstva in družbe lahko izkoriščale njegove prednosti,« je dejal Benoît Potier, predsednik in izvršni direktor francoske multinacionalke Air Liquide.

»Rešitve so tehnološko zrele in industrija je pripravljena.Za uresničitev tega potrebujemo skupna prizadevanja interesnih skupin, pri čemer igra pomembno vlogo Vodikov svet.«

/

Nov časovni načrt je bil predstavljen na zasedanju foruma za trajnostni razvoj v inovacijah ob prisotnosti 18 vodilnih članov Vodikovega sveta, ki sta mu sopredsednikovala Takeši Učijamada, predsednik upravnega odbora pri Toyoti, in Benoît Potier, predsednik in izvršni direktor francoske multinacionalke Air Liquide, ob sodelovanju profesorja Alda Bellonija, izvršnega predsednika multinacionalke The Linde Group, Woong-chul Yanga, podpredsednika družbe Hyundai Motor Company, in Anne Stevens, članice odbora pri družbi Anglo American.

Ob tej priložnosti je Vodikov svet pozval investitorje, oblikovalce politike in podjetja, da se pridružijo pospeševanju uvedbe vodikovih rešitev za energetski prehod.

Ob tej priložnosti je Vodikov svet pozval investitorje, oblikovalce politike in podjetja, da se pridružijo pospeševanju uvedbe vodikovih rešitev za energetski prehod.

Prav tako so naznanili, da bo Takešija Učijamado iz družbe Toyota na mestu sopredsedujočega Svetu nasledil Woong-chul Yang iz družbe Hyundai Motor Company, ki bo leta 2018 predsednikoval skupini skupaj z Benoitom Potierjem, izvršnim direktorjem multinacionalke Air Liquide.

G. Učijamada se namerava vrniti na mesto sopredsedujočega leta 2020, ko bodo v Tokiu potekale tudi olimpijske in paralimpijske igre, ki bodo pomemben mejnik za predstavitev »vodikove« družbe in mobilnosti.

O Vodikovem svetu:

Vodikov svet, ki je nastal na svetovnem gospodarskem forumu v Davosu na začetku leta 2017, je edinstvena globalna iniciativa za spodbujanje vloge vodikovih tehnologij pri globalnem energetskem prehodu.

Trenutno Svet sestavlja 18 vodilnih multinacionalk – Air Liquide, Alstom, Anglo American, Audi, BMW GROUP, Daimler, ENGIE, General Motors, Honda, Hyundai Motor, Iwatani, Kawasaki, Plastic Omnium, Royal Dutch Shell, Statoil, The Linde Group, Total in Toyota – in 10 dinamičnih akterjev iz vrednostne verige – Ballard, Faber Industries, Faurecia, First Element Fuel (True Zero), Gore, Hydrogenics, Mitsubishi Corporation, Mitsui & Co, Plug Power in Toyota Tsusho.

Celotna koalicija predstavlja skupne prihodke v višini dobrega 1,5 bilijona evrov in nudi zaposlitev več kot 2 milijonoma ljudem po vsem svetu.[1] Več informacij najdete na spletni strani:www.hydrogencouncil.com.

O zasedanjih Vodikovega sveta na 23. konferenci držav pogodbenic:

Svet se je sestal na 23. konferenci držav pogodbenic, kjer je sklenil prvo leto svojega delovanja.V sklopu konference, ki je potekala 13. in 14. novembra 2017 v Bonnu, so izvršni direktorji in drugi višji predstavniki sodelovali na različnih okroglih mizah, se pogovarjali z oblikovalci politike, mediji in drugimi interesnimi skupinami.

Vodikov svet vodita dva sopredsedujoča iz različnih geografskih območij in sektorjev, ki ju izvolijo člani upravnega odbora za dvoletni mandat, vsako leto pa se za kontinuiteto delovanja mandat enega od njiju obnovi.

O vodiku

Vodik je vsestranski, čist in varen nosilec energije, ki se lahko uporablja kot gorivo v energetiki ali kot surovina v industriji.Vodik se lahko pridobiva iz (obnovljive) energije in iz fosilnih goriv z nižjo vsebnostjo ogljika. Pri uporabi ne proizvaja emisij, s tem pa ponuja popolnoma nove možnosti uporabe z ničnimi emisijami.

Uporaba vodika se še vedno povečuje, saj ga je mogoče skladiščiti in transportirati pri visoki energijski gostoti v tekočem ali plinastem stanju. Uporablja se lahko za zgorevanje ali v gorivnih celicah za ustvarjanje toplote in energije.Ta vsestranskost daje vodiku ključno vlogo v transportnem, industrijskem in stanovanjskem sektorju ter na področju obsežnega skladiščenja obnovljive energije, zaradi česar je vodik obetavna rešitev za premagovanje izzivov pri energetskem prehodu.

Več o tej temi

Toyotina vizija športnega terenca iz segmenta C Toyotina vizija športnega terenca iz segmenta C Koncept TOYOTA C-HR je svojo svetovno premiero doživel na letošnjem Avtomobilskem sejmu v Parizu. Aygo Art avtomobil na Sejmu v Parizu Aygo Art avtomobil na Sejmu v Parizu Edinstveni AYGO na samem kraju ustvarjajo ulični umetniki in obiskovalci Toyotine stojnice.