HACPP

HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) je sistem standardov, ki se uporablja v proizvodnji in prometu z živili in javni oskrbi s pitno vodo. Cilj teh standardov je zagotoviti ustreznost in neoporečnost (biološko, kemijsko in fizično) živil.